Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2003-11-17
Ikona statystyk

Zwrot nieruchomości wywłaszczonych.

 

1.  Nazwa wydziału:     Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2.  Podstawa prawna:
    - art. od 136 do 140  ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
      nieruchomościami  (tekst jedn. z 2004 r.
      Nr 261 poz. 2603 ze zmianami).

3. Wymagane dokumenty:    wniosek poprzedniego właściciela lub spadkobiercy z określeniem położenia
    nieruchomości, numerami działek, numerami ksiąg wieczystych;
    dokumenty związane z wywłaszczeniem, będące w posiadaniu
    wnioskodawcy.

4. Opłaty:    Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.

 

6. Jednostka prowadząca sprawę:   Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10.
   Wydział GKK i GN – I piętro pok. 204, telefon (041) 39-44-997

7. Tryb odwoławczy:    Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego.

5. Termin załatwienia sprawy:    Sprawy o zwrot nieruchomości wywłaszczonych prowadzone są według 
    procedury określonej w dziale III ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
    gospodarce nieruchomościami (tekst jed. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami)
    zgodnie  z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.
Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Bożena Gładyś
redaktor:
Bożena Gładyś
Data utworzenia informacji:
2003-11-17
Data publikacji:
2003-11-17
Data ostatniej zmiany:
2010-04-07
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-24 14:35:2, zmian dokonał(a): Krzysztof Rusek

WCAG 2.0 (Level AA)