Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2003-12-09
Ikona statystyk

Uznawanie nieruchomości za wspólnoty gruntowe lub mienie gminne

 

1.  Nazwa wydziału:
     Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2.  Podstawa prawna:
-   art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu
    wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28 poz. 169).

3.  Wymagane dokumenty:
-    pisemny wniosek

4.  Opłaty:
     Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.

5. Termin załatwienia:
    Postępowanie prowadzone wg procedury określonej w K.p.a.
    Załatwienie sprawy kończy się wydaniem decyzji przez Starostę o uznaniu
    bądź odmowie uznania nieruchomości za wspólnotę gruntową lub mienie
    gminne.

6. Jednostka prowadząca sprawę:
   Sprawy załatwiane są w pok. 204 tel. (041) 39-44-997

7. Tryb odwoławczy:

    Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Kielcach
    w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Bożena Gładyś
redaktor:
Bożena Gładyś
Data utworzenia informacji:
 
Data publikacji:
2003-12-09
Data ostatniej zmiany:
2003-12-09
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-24 14:35:2, zmian dokonał(a): Krzysztof Rusek

WCAG 2.0 (Level AA)