Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2016-11-28

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko podinspektora ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2016-11-28

Ogłoszenie o naborze

na stanowisko inspektora ds. obsługi klienta w Wydziale Organizacyjnym, Kadr i Ochrony Zdrowia

2016-12-20

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko inspektora ds. obsługi klienta w Wydziale Organizacyjnym, Kadr i Ochrony Zdrowia

2017-02-07

Ogłoszenie

o konkursie w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włoszczowie

2017-10-19

Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. architektury i budownictwa w Wydziale Architektury i Budownictwa

2017-11-02

Ogłoszenie o naborze

na stanowisko podinspektora ds. obsługi klienta w Wydziale Organizacyjnym, Kadr i Ochrony Zdrowia

2017-11-08

Informacja o wynikach naboru

na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. architektury i budownictwa w Wydziale Architektury i Budownictwa

2017-11-28

Informacja o wynikach naboru

na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. obsługi klienta w Wydziale Organizacyjnym, Kadr i Ochrony Zdrowia

2017-12-20

Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. architektury i budownictwa w Wydziale Architektury i Budownictwa

2018-01-08

Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. płac w Wydziale Finansowo - Budżetowym

2018-01-11

Ogloszenie o naborze

na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Włoszczowie
2018-01-15

Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie.

2018-01-15

Informacja o wynikach naboru

na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. architektury i budownictwa w Wydziale Architektury i Budownictwa

2018-01-17

Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji i zamówień publicznych w Wydziale Inwestycyjnym

2018-01-31

Informacja o wynikach naboru

na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. płac w Wydziale Finansowo - Budżetowym


 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-23 13:19:2, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)