Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2016-01-05

Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw obsługi Rady Powiatu w Wydziale Organizacyjnym, Kadr i Ochrony Zdrowia

2016-01-15

Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. geodezji, katastru i taksacji w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2016-01-22

Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

2016-01-28

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko podinspektora ds. obsługi Rady Powiatu w Wydziale Organizacyjnym, Kadr i Ochrony Zdrowia

2016-02-09

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko podinspektora ds. geodezji, katastru i taksacji w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2016-02-11

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko podinspektora ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

2016-04-05

Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. architektury i budownictwa w Wydziale Architektury i Budownictwa

2016-04-26

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko podinspektora ds. architektury i budownictwa w Wydziale Architektury i Budownictwa

2016-05-17

Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. promocji, rozwoju i pozyskiwania środków zewnętrznych w Wydziale Promocji i Rozwoju

2016-06-07

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko inspektora ds. promocji, rozwoju i pozyskiwania środków zewnętrznych w Wydziale Promocji i Rozwoju

2016-11-07

Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2016-11-07

Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2016-11-28

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko inspektora ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2016-11-28

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko podinspektora ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2016-11-28

Ogłoszenie o naborze

na stanowisko inspektora ds. obsługi klienta w Wydziale Organizacyjnym, Kadr i Ochrony Zdrowia


 1  2  3  4  5  6  7  8 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-04-24 15:23:55, zmian dokonał(a): Marcin Chamera

WCAG 2.0 (Level AA)