Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2018-01-03

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na bieżącej aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków w części opisowej ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla jednostek ewidencyjnych powiatu włoszczowskiego wraz z bieżącą aktualizacją rejestru cen i wartości nieruchomości w 2018 r.

2018-01-03

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na ujawnianiu w treści baz danych przestrzennych PZGiK, opisanych w art. 4 ust 1a pkt. 2, 3, 4, i 10 oraz pkt. 1b, 1ba Prawa geodezyjnego i kartograficznego (składających się na treść mapy zasadniczej oraz mapy ewidencji gruntów i budynków) zmian dotyczących obiektów z zakresu powyższych baz w obszarze powiatu włoszczowskiego, wynikających z przekazywanych w 2018 r. do PZGiK operatów technicznych dotyczących aktualizacji mapy zasadniczej, a w szczególności opracowań map do celów projektowych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz z uzgodnionych na naradach koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu.

2018-01-17

ZAPYTANIE OFERTOWE

na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Głęboka termomodernizacja budynków Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Nr 3 we Włoszczowie służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE”

2018-01-23

ZAPYTANIE OFERTOWE

na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Głęboka termomodernizacja budynków Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Nr 3 we Włoszczowie służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE”

2018-02-26

Zaproszenie do składania ofert

Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0234T w miejscowości Wola Kuczkowska i drogi powiatowej nr 0233T w miejscowości Czaryż

2018-03-06

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 05.03.2018 r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej, polegającej na połączeniu działek ewidencyjnych o numerach 4109, 4110, 8048 o łącznej powierzchni ewidencyjnej 0,4851 ha, położonychw obrębie ewidencyjnym 06 miasta Włoszczowa i ponownym ich podziale w trybie art. 98b ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz sporządzeniu w związku z tym wynikowej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji w sprawie połączenia i ponownego podziału powyższych działek, oraz oznaczenia nowych nieruchomości w księgach wieczystych.

2018-03-09

ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego z dnia 08.03.2018 r.

Dotyczące sprawowania nadzoru geodezyjnego oraz zarządzania operacją polegającą na wykonaniu scalenia gruntów wsi Bichniów położonej w gminie Secemin, powiat włoszczowski, woj. świętokrzyskie (nazywanej dalej operacją), realizowanej przez Powiat Włoszczowski w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2018-03-16

UNIEWAŻNIENIE Zapytania ofertowego Starosty Włoszczowskiego z dnia 08.03.2018 r.

Dotyczące sprawowania nadzoru geodezyjnego oraz zarządzania operacją polegającą na wykonaniu scalenia gruntów wsi Bichniów położonej w gminie Secemin, powiat włoszczowski, woj. świętokrzyskie (nazywanej dalej operacją), realizowanej przez Powiat Włoszczowski w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2018-03-21

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wykonanie pracy geodezyjnej, polegającej na połączeniu działek ewidencyjnych
o numerach 4109, 4110, 8048 o łącznej powierzchni ewidencyjnej 0,4851 ha, położonych
w obrębie ewidencyjnym 06 miasta Włoszczowa i ponownym ich podziale  w trybie art. 98b ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz sporządzeniu w związku z tym wynikowej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji w sprawie połączenia i ponownego podziału powyższych działek, oraz oznaczenia nowych nieruchomości w księgach wieczystych.

W wyniku ponownego podziału powstanie 5 nowych działek ewidencyjnych.

2018-04-04

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0262T Krasocin - Czostków, odc. przez miejscowość  Czostków.

2018-04-06

ZAPYTANIE OFERTOWE - sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0262T Krasocin - Czostków, odc. przez miejscowość Czostków.

2018-04-13

ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego z dnia 13.04.2018 r.

Dotyczące sprawowania nadzoru geodezyjnego oraz zarządzania operacją polegającą na wykonaniu scalenia gruntów wsi Bichniów położonej w gminie Secemin, powiat włoszczowski, woj. świętokrzyskie (nazywanej dalej operacją), realizowanej przez Powiat Włoszczowski w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2018-04-17

ZAPYTANIE OFERTOWE - sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania

Przebudowa ul. Koniecpolskiej i ul. Głowackiego we Włoszczowie

2018-04-18

ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego z dnia 16.04.2018 r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej, polegającej na opracowaniu projektu podziału nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego - w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie oznaczonej numerem 6219/1 powierzchni ewidencyjnej 1,1244 ha położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 miasta Włoszczowa, w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz sporządzeniu w związku z tym wynikowej dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej do wydania decyzji w sprawie podziału nieruchomości oraz jej oznaczenia w księgach wieczystych.

2018-04-30

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA ZAKUP, DOSTAWĘ ORAZ  MONTAŻ KLIMATYZATORA  DO ZEWNĘTRZNEGO SZYBU WINDOWEGO ZGODNIE Z PROCEDURĄ ROZEZNANIA RYNKU


 1  2  3  4  5  6  7 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-19 14:27:27, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)