Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2017-08-29
Ikona statystyk

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości położonej we Włoszczowie obręb 0006 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr: 4041 o pow. 0.6966 ha i 4042 o pow. 0.4568 ha, wykonanego zgodnie z art. 151 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), niezbędnego w postępowaniu administracyjnym Znak: GKN.6844.2.1.2017.IŚ w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd.

 

 

 

 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-24 14:35:2, zmian dokonał(a): Krzysztof Rusek

WCAG 2.0 (Level AA)