Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2017-10-25
Ikona statystyk

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na sporządzenie 4 sztuk operatów szacunkowych określających wartość rynkową dla niżej opisanych nieruchomości położonych we Włoszczowe obręb 0004 gm. Włoszczowa dla potrzeb wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości zajęte pod realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 397030T ul. Zielona we Włoszczowie, odc. od km 0+004,40 ÷ 0+363”, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.).

 

 

 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-12 11:23:, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)