Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2005-05-12
Ikona statystyk

Zakup fabrycznie nowego zbiornika do magazynowania emulsji asfaltowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej wartości 60.000 EURO

 

Zarząd Dróg Powiatowych

29-100 Włoszczowa

ul. Jędrzejowska 81

tel./fax. 041  394-25-19

województwo świętokrzyskie

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Zakup fabrycznie nowego zbiornika do magazynowania emulsji asfaltowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie”

 

Oznaczenie wg.(CPV) 28.21.16.00 – 0

 

Opis przedmiotu zamówienia:

-          zbiornik poziomy stacjonarny;

-          pojemność 15 000 litrów;

-          z systemem grzewczym;

-          izolowany termicznie (ocieplony);

-          z mieszadłem bitumu;

-          pokryty blacha stalową ocynkowaną, powlekaną.

 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania oferty częściowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

 

Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30.06.2005r.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 oraz spełniający warunki zgodne z art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz warunki zawarte w SIWZ. Na potwierdzenie spełnienia warunków wykonawca musi złożyć dokumenty zgodne ze SIWZ.

 

Kryteria oceny ofert

 cena  - 80 %

okres gwarancji – 20 %

 

Dokumenty zamówienia dostępne do dnia 25.05.2005r.

Można je nabyć w siedzibie zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym – cena 10,00 zł

 

Termin składania ofert: 30 maja 2005r. godz.12:00 w siedzibie zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 81 pok.7

 

Termin  związania ofertą : 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu:

30 maja 2005r. godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 81, pok. 8

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

Halina Sokołowska –Referent ds. zamówień publicznych

tel. (041) 394-25-19.

 

 

Norbert Gąsieniec

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

wre Włoszczowie

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Anna Suchanek
redaktor:
Anna Suchanek
Data utworzenia informacji:
 
Data publikacji:
2005-05-12
Data ostatniej zmiany:
2005-05-12
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-19 14:27:27, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)