Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2019-01-09

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidenyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Jerzego Stępień dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 1426 położonej w obrębie Łachów, gm. Włoszczowa z działkami sąsiadującymi z powyższą działką, położonymi w Łachowie i oznaczonymi w ewidencji gruntów numerami: 1425, 1427, 531/8, 645.

2019-01-11

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 1.378 położonej w obrębie Psary Kolonia, gm. Secemin z działkami sąsiednimi nr: 1.377, 1.379, 2.411, 2.459.

2019-01-21

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic do podziału nieruchomości

Zawiadomienie skierowane do Pana Wiktora Drozdowskiego dot. czynności wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic do podziału działki nr 1504/1 położonej w obrębie Konieczno, gm. Włoszczowa  z działkami sąsiednimi nr: 1010, 1398, 1400, 1504/2, 1504/3, 997/1, 999.

2019-01-23

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 374, położonej w obrębie Jeżowiec gm. Kluczewsko z działkami sąsiednimi nr: 372, 386, 376 położonymi w obrębie Jeżowiec gm. Kluczewsko oraz z działkami nr 273, 274, 275 położonymi w obrębie Boża Wola, gm. Kluczewsko.

2019-01-28

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. o zatwierdzeniu uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie wsi Bebelno Wieś, Boczkowice, Czarnca, Danków Duży, Danków Mały, Dąbie, Gościencin, Jeżowice, Kąty, Konieczno, Kuzki, Ludwinów, Międzylesie, Ogarka, Wola Wiśniowa, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski

2019-01-28

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla projektu Uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie wsi Kurzelów, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie na okres 01.01.2019 r. - 31.12.2028 r.

2019-01-28

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla projektu Uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie wsi Łachów,
gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie na okres 01.01.2019 r. - 31.12.2028 r.

 

2019-01-28

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla projektu Uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie wsi Motyczno, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie na okres 01.01.2019 r. - 31.12.2028 r.

2019-01-29

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Włoszczowskiego z dnia 17.03.2015 r. znak: ROL.6341.5.2015.II udzielającej pozwolenia wodnoprawnego oraz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w Kluczewsku

2019-02-04

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 188 położonej w obrębie ewidencyjnym Krzepice gm. Secemin z działkami sąsiadującymi z w/w działką położonymi w Krzepicach i oznaczonymi w ewidencji gruntów i budynków numerami: 191, 146, 156, 169.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-02-15 13:34:20, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)