Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2018-11-07

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidenyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 206/2 położonej w obrębie Ojsławice gm. Radków z działkami nr 202, 203, 204, 206/1, 206/3, 207 sąsiadującymi z ww. działką.

2018-11-14

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidenyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 480 położonej w obrębie Dzierzgów, gm. Radków m.in. z działką sąsiednią, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 482 położoną w obrębie Dzierzgów, gm. Radków.

2018-11-15

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 543/2 położonej w obrębie Ostrów gm. Krasocin z działkami sąsiadującymi z ww. działką.

 

2018-11-16

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic do podziału nieruchomości

Zawiadomienie skierowane do Pana Tadeusza Janika dot. czynności wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic do podziału nieruchomości, działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 2075, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2231/2-dr położonych w obrębie 03 m. Włoszczowa.

2018-11-16

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic do podziału nieruchomości

Zawiadomienie skierowane do Pani Honoraty Barcickiej dot. czynności wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic do podziału nieruchomości, działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami: 2231/2, 2246/2, 2251, 2252, 2249, 2253, 2254 położonych w obrębie 03 m. Włoszczowa.

2018-11-16

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic do podziału nieruchomości

Zawiadomienie skierowane do Pana Jana Cuprian dot. czynności wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic do podziału nieruchomości, działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami: 2231/2, 2255, 2256, 2257, 2260/1, 2260/2, 2260/3, 2259, 2266/1, 2266/2, 5123 położonych w obrębie 03 m. Włoszczowa.

2018-11-16

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic do podziału nieruchomości

Zawiadomienie skierowane do Pana Jana Cuprian dot. czynności wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic do podziału nieruchomości, działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami: 2075, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2231/2-dr położonych w obrębie 03 m. Włoszczowa.

2018-11-19

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidenyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 983/14 położonej w obrębie 03 m. Włoszczowa z działkami nr 988/3, 985, sąsiadującymi z ww. działką.

2018-11-19

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywnie powtarzająca się dostawa, rozładunek i dostarczenie  zamawianych materiałów biurowych oraz tuszy , tonerów do drukarek i  kserokopiarek  określonych szczegółowo w załączniku Nr1 i 2  do siedziby Zamawiającego mieszczącej się we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10.

2018-11-23

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach

2018-11-26

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załącznikach dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 374 położonej w obrębie Jeżowiec gm. Kluczewsko z działkami sąsiadującymi z ww. działką.

2018-11-28

Przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż sprzętu rolniczego zgodnie z załączonym wykazem

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa ogłasza w dniu 28.11.2018r. przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż sprzętu rolniczego zgodnie z załączonym wykazem.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-18 09:02:3, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)