Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2017-12-11

Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż sprzętu rolniczego

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40, 29-100Włoszczowa ogłasza w dniu 11.12.2017r. przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż sprzętu rolniczego.

2017-12-15

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do Pana Zdzisława Górak s. Józefa, zam. Kossów 129-  dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 1013 położonej w obrębie ewidencyjnym Kossów, gm. Radków.

2017-12-19

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia klasyfikacji gleboznawczej gruntów - gm. Włoszczowa, obręb Ludwinów.

2017-12-19

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia klasyfikacji gleboznawczej gruntów - gm. Włoszczowa, obręb Międzylesie.

2017-12-19

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia klasyfikacji gleboznawczej gruntów - gm. Włoszczowa, obręb  Kuzki.

2017-12-19

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia klasyfikacji gleboznawczej gruntów - gm. Włoszczowa, obręb Motyczno.

2017-12-19

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia klasyfikacji gleboznawczej gruntów - gm. Włoszczowa, obręb Rogienice.

2017-12-19

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia klasyfikacji gleboznawczej gruntów - gm. Włoszczowa, obręb Wola Wiśniowa.

2017-12-19

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia klasyfikacji gleboznawczej gruntów - gm. Włoszczowa, obręb Boczkowice.

2017-12-19

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia klasyfikacji gleboznawczej gruntów - gm. Włoszczowa, obręb Konieczno.

2017-12-19

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do Pani Joanny Lewandowskiej  c.Józefa -  dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 1013 położonej w obrębie ewidencyjnym Kossów, gm. Radków.

2017-12-22

Zawiadomienie dot. czynności ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do Pana Leszka Oksińskiego s. Adolfa i Heleny  -  dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 1229 położonej w obrębie ewidencyjnym Kurzelów, gm. Włoszczowa.

2017-12-29

OBWIESZCZENIE Starosty Włoszczowskiego z dnia 29.12.2017r.

postępowanie w sprawie zmiany decyzji z dnia 30.09.2016r. znak: AB.6740.1.254.2016.I o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej ,,Oleszno” o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą, na terenie obejmującym działkę nr ew. 2112 obręb ew. Oleszno, gm. Krasocin.

2017-12-29

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego z dnia 29.12.2017r.

postępowanie w sprawie zmiany decyzji z dnia 30.09.2016r. znak: AB.6740.1.255.2016.I o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej ,,Włoszczowa” o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą, na terenie obejmującym działki nr ew. 2111, 2112, 2113 obręb ew. Oleszno, gm. Krasocin.

2017-12-29

OBWIESZCZENIE Starosty Włoszczowskiego z dnia 29.12.2017r.

postępowanie w sprawie zmiany decyzji z dnia 14.08.2014r. znak: AB-IV.6740.6.31.2014 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie obejmującym działkę nr ew. 2106 obręb ew. Oleszno, gm. Krasocin.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-07-23 14:38:44, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)