Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2018-04-30

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Natalii Siedleckiej c. Stanisława lub jej spadkobierców i następców prawnych dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 489 z działką oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 488, położonych w obrębie ewidencyjnym Czaryż gmina Secemin.

2018-05-08

Obwieszczenie

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

2018-05-16

Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2018-05-21

OGŁOSZENIE STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO w sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Ciemiętniki

Na podstawie art. 8c ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o Zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 703) informuję wszystkie osoby korzystające z gruntów położonych na terenie wsi Ciemiętniki gm. Kluczewsko, obejmujące działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami: 78, 156, 272 stanowiące Wspólnotę Gruntową wsi Ciemiętniki o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej.

2018-05-21

OGŁOSZENIE STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO w sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Dąbie

Na podstawie art. 8c ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o Zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 703) informuję wszystkie osoby korzystające z gruntów położonych na terenie wsi Dąbie gm. Secemin, obejmujące działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami: 176, 184, 34/19,85/6, 85/7, 235, 236 stanowiące Wspólnotę Gruntową wsi Dąbie o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej.

2018-05-21

OGŁOSZENIE STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO w sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Kuczków

Na podstawie art. 8c ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o Zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 703) informuję wszystkie osoby korzystające z gruntów położonych na terenie wsi Kuczków gm. Secemin, obejmujące działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami: 3.18, 3.91, 3.122 stanowiące Wspólnotę Gruntową wsi Kuczków o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej.

2018-05-21

OGŁOSZENIE STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO w sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Wola Wolica

Na podstawie art. 8c ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o Zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 703) informuję wszystkie osoby korzystające z gruntów położonych na terenie wsi Wola Wolica gm. Secemin, obejmujące działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami: 181, 190, 191, 215, 218, 329, 332, 333, 334, 362, 366/1, 366/2, 367, 368/1, 368/2, 372, 374, 375, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 507, 508, 516/2, 517/4, 517/9, 18/9, 518/10, 518/11, 519/2, 710, 841 stanowiące Wspólnotę Gruntową wsi Wola Wolica o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-18 12:00:20, zmian dokonał(a): Bożena Gładyś

WCAG 2.0 (Level AA)