Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2017-08-08

Ogłoszenie

ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włoszczowie.

2017-08-10

Decyzja Krasocin mienie gromadzkie

D E C Y Z J A

uznająca działkę gruntu położoną we wsi Krasocin gm. Krasocin oznaczoną    w ewidencji gruntów jako działka nr: 991 o pow. 0, 98 ha, za mienie gromadzkie.

2017-08-23

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do Pana Eugeniusza Biały, Pana Stanisława Biały i Pani Danuty Biały  dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 569/1 położonej w miejscowości Żelisławice gm.Secemin.

2017-08-24

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Marii Chojnackiej i Pani Anny Parzniewskiej dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek 91 i 101 położonych w miejscowości Kwilina gm.Radków.

2017-08-25

Informacja o wyniku naboru w Powiatowym Centrum Oświaty we Włoszczowie inspektor ds. księgowości

Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektor ds. księgowości w Powiatowym Centrum Oświaty we Włoszczowie

2017-08-31

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do Pana Stefana Kaczmarka i Pani Anieli Kaczmarek  dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 1123 położonej w miejscowości Konieczno gm.Włoszczowa.

2017-09-04

Decyzja - uznanie za mienie gromadzkie Czaryż                                                                     Decyzja
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po przeprowadzeniu wszczętego  z urzędu postępowania administracyjnego
                                                                     orzekam:
uznać działki gruntu położone we wsi Czaryż gm. Secemin oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: 471 o pow. 0, 21 ha, 642 o pow. 0, 02 ha, 867 o pow. 1, 04 ha za mienie gromadzkie.

2017-09-04

Decyzja - uznanie za mienie gromadzkie Krzepice

Decyzja

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego

orzekam:

uznać działki gruntu położone we wsi Krzepice gm. Secemin oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: 31 o pow. 0,09 ha, 34 o pow. 0,61 ha, 39 o pow. 0,11 ha, 90 o pow. 0,45 ha, 96 o pow. 0,02 ha, 141 o pow. 0,50 ha, 146 o pow. 0,12 ha, 156 o pow. 0,49 ha, 220 o pow. 0,12 ha, 221 o pow. 0,36 ha, 222 o pow. 0,30 ha, 444/2 o pow. 0,19 ha, 444/5 o pow. 0,0383 ha, 553/2 o pow. 0,05ha, 553/5 o pow. 0,1541 ha, 554 o pow. 0,20 ha, 555 o pow. 0,16 ha, 589/2 o pow. 0,0395 ha, 589/5   o pow. 0,2901 ha, 590 o pow. 0,23 ha, 591 o pow. 0,15 ha za mienie gromadzkie.

2017-09-04

Decyzja - uznanie za mienie gromadzkie Secemin

Decyzja

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego.

orzekam:

uznać działki gruntu położone we wsi Secemin gm. Secemin oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: 807/6 o pow. 0,0743 ha, 1109/2 o pow. 0,22 ha, 1270 o pow. 0,05 ha, 1391 o pow. 0,25 ha, 1949/2 o pow. 0,52 ha, 1962 o pow. 1,22 ha, 1963 o pow. 0,56 ha, 1964 o pow. 0,22 ha, 1996/2 o pow. 0,74 ha, 2011/2 o pow. 1,11 ha, 2033 o pow. 0,13 ha, 2039/7  o pow. 0,4180 ha, 2050 o pow. 1,28 ha, 2379 o pow. 3,24 ha, 2496 o pow. 0,30 ha, 2588 o pow. 0,42 ha, 2589 o pow. 0,44 ha, 2647 o pow. 0,08 ha, 2648 o pow. 1,25 ha, 2696 o pow. 0,20 ha, 2698 o pow. 0,19 ha, 2816 o pow. 0,0160 ha, 2865 o pow. 0,0092 ha, 2873 o pow. 0,10 ha  za mienie gromadzkie.

2017-09-04

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do Pani Jadwigii Prześlak dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 1123 położonej w miejscowości Konieczno gm. Włoszczowa.

2017-09-07

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do Pana Józefa Kozioł, Pana Stefana Pośpiech, Pana Kazimierza Tanasiewicz, Pana Sylwestra Tanasiewicz, Pani Marii Walasek i Pana Mieczysława Zug  dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 462/2 położonej w miejscowości Łachów gm. Włoszczowa.

2017-09-25

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie klasyfikacji gleboznawczej gruntu.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-04-19 14:56:15, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)