Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2019-02-08

Zawiadomienie o czynnościcach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1194, położonej w obrębie Marchocice, gm. Secemin z działkami nr: 1199, 1192, 1181, 1198/2 sąsiadującymi z w/w działką.

2019-02-08

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 484/4 położona w obrębie Kolonia Bobrowska Wola, gm. Kluczewsko z działkami nr: 488, 486, 577 sąsiadującymi z w/w działką.

2019-02-15

Przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż ciągnika "URSUS-330 z kabiną i ładowaczem czołowym TUR"

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40, 29-100  Włoszczowa  ogłasza w dniu 15.02.2019r.

przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż  ciągnika „URSUSC-330 nr rej. TLW M911 z kabiną i ładowaczem czołowym TUR” o zgodnie z załączonym wykazem

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.03.2019r. o godz. 10,10 w budynku ZSP nr 2 we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40. Sprzęt rolniczy można oglądać w dniach roboczych

(z wyjątkiem sobót) od 18.02.2019r.do 05.03.2019r na parkingu ZSP nr 2 we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40, po uprzednim kontakcie telefonicznym -telefon nr 41 3942212.

Całość dokumentacji w załącznikach.

Informacja o braku ofert w załączniku

 

2019-02-15

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wyznaczenie punktów granicznych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 1127 położonej w obrębie ewidencyjnym Marchocice, gm. Secemin z działkami sąsiadującymi z powyższą działką położonymi w obrębie ewidencyjnym Marchocice, gm. Secemin i oznaczonymi w ewidencji gruntów i budynków numerami: 1108, 1125, 1199, 1129.

2019-02-19

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

Obwieszczenie z dnia 8 lutego 2019 r. dotyczące wszczęcia na wniosek Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o.postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i na usługę wodną
- ujęcie wód podziemnych w Gościencinie, gm. Włoszczowa, pow. włoszczowski

2019-02-25

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia/wznowienia/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności wznowienia/wyznaczenia/ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 56 położona w obrębie Jeżowice, gm. Włoszczowa z działkami nr: 55/3, 408, 57, 72, 378/2 sąsiadującymi z w/w działką.

2019-03-01

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 o przetargach ustnych nieograniczonych  na sprzedaż nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) ogłasza IX przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego, położonych we Włoszczowie w obrębie ewidencyjnym 06, wykazanych w poniższej tabeli:

2019-03-01

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1271/1, 1271/2, 1275 położone w obrębie geodezyjnym Bichniów gm. Secemin z działkami sąsiednimi, oznaczonymi na mapie ewidencyjnej numerami: 385, 383, 1271/3, 1276, 1278, 1274, 1273, 399 i drogą nr 268.

2019-03-05

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 lutego 2019 r. znak: WA.ZUZ.3.424.246.2018.2019.MS o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego udzielonego GRUPIE SILIKATY Sp. z o.o., ul. Nowowiejska 33, Kruki, 07-415 Olszewo Zakładowi w Ludyni, 29-105 Krasocin, decyzją Starosty Włoszczowskiego z dnia 28.11.2013 r. znak: ROL.6341.52.2013.II.

2019-03-06

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 883 z działką nr 884 położonych w obrębie Kossów gm. Radków.

2019-03-11

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 281 położonej w obrębie Jeżowice gm. Włoszczowa z działką sąsiednią nr 280.

2019-03-12

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 475/1 i 475/2 położonych w obrębie Ciemiętniki gm. Kluczewsko. Czynności ustalenia przebiegu granic dotyczyć będą także działek sąsiadujących z powyższą działką, położonych w Ciemiętnikach i oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 476/1, 476/2, 476/3, 476/4, 490/2, 474/1 i w obrębie Kolonia Bobrowska Wola oznaczonych w ewidencji gruntów numerem 566.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-24 13:22:36, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)