Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2017-11-29

Decyzja

 

D e c y z j a

            Na podstawie art. 8a ust. 7 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Ciemiętniki oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów
w wspólnocie,

                                                           orzekam

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Ciemiętniki na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

2017-11-30

Decyzja

 

D e c y z j a 

            Na podstawie art. 8a ust. 7 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Kuczków oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów
w wspólnocie,

                                                           orzekam

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Kuczków na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

2017-11-30

Decyzja

 

D e c y z j a

            Na podstawie art. 8a ust. 7 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Ciemiętniki oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów
w wspólnocie,

                                                           orzekam

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Ciemiętniki na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

2017-11-30

Brak tytułu

2017-11-30

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do właścicieli i spadkobierców działek wyszczególnionych w zawiadomieniach, położonych w obrębie ewid. Bichniów, gm Secemin, dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek  stanowiących własność Nadleśnictwa Koniecpol.

2017-11-30

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do właścicieli i spadkobierców działek wyszczególnionych w zawiadomieniach, położonych w obrębie ewid. Żelisławiczki, gm Secemin, dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek  stanowiących własność Nadleśnictwa Koniecpol.

2017-12-01

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

na realizację zadania w zakresie prowadzenia w 2018 r. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową

2017-12-06

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do Pani Marii Krzemińskiej c. Mikołaja i Marianny dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 601 położonej w obrębie ewidencyjnym Bichniów, gm. Secemin.

2017-12-11

Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż sprzętu rolniczego

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40, 29-100Włoszczowa ogłasza w dniu 11.12.2017r. przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż sprzętu rolniczego.

2017-12-15

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do Pana Zdzisława Górak s. Józefa, zam. Kossów 129-  dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 1013 położonej w obrębie ewidencyjnym Kossów, gm. Radków.

2017-12-19

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia klasyfikacji gleboznawczej gruntów - gm. Włoszczowa, obręb Ludwinów.

2017-12-19

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia klasyfikacji gleboznawczej gruntów - gm. Włoszczowa, obręb Międzylesie.

2017-12-19

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia klasyfikacji gleboznawczej gruntów - gm. Włoszczowa, obręb  Kuzki.

2017-12-19

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia klasyfikacji gleboznawczej gruntów - gm. Włoszczowa, obręb Motyczno.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-25 14:37:27, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)