Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2017-06-27

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Marka Bugajskiego i Pana Artura Jakubskiego dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek 1598 i 1602/1 położonych w miejscowości Secemin.

2017-06-29

Nabór na wolne stanowisko informatyka w Powiatowym Centum Oświaty we Włoszczowie

Dyrektor Powiatowego Centum Oświaty we Włoszczowie ogłasza konkurs na wolne stanowisko informatyka w Powiatowym Centrum Oświaty we Włoszczowie

2017-06-30

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z  art. 8a ust. 1 i 8b ustawy z dnia 29.06.1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U.2016.703) zawiadamiam, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej obejmującej działki ewidencyjne nr: 78, 156, 272 położone w obrębie ewidencyjnym Ciemiętniki gminie Kluczewsko.

2017-06-30

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z  art. 8a ust. 1 i 8b ustawy z dnia 29.06.1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U.2016.703) zawiadamiam, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej obejmującej działki ewidencyjne nr: 17, 184, 34/19, 85/6, 85/7, 235, 236 położone w obrębie ewidencyjnym Dąbie gminie Secemin. 

2017-06-30

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z  art. 8a ust. 1 i 8b ustawy z dnia 29.06.1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U.2016.703) zawiadamiam, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej obejmującej działki ewidencyjne nr: 181, 190, 191,  215, 218, 329, 332, 333, 334, 362, 366/1, 366/2, 367, 368/1, 368/2, 372, 374, 375, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 507, 508, 516/2, 517/4, 517/9, 518/9, 518/10, 518/11, 519/2, 710, 841, położone w obrębie ewidencyjnym Wola Wolica gminie Secemin.

2017-06-30

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana  Bartłomieja Sitek i Pana Macieja Sitek dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 799 położonej w miejscowości Silpia Duża.

2017-06-30

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

       
 

2017-07-19

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Antoniego Kochanowskiego dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 414 położonej w miejscowości Bichniów gm.Secemin.

2017-07-19

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Edwarda Birnat, Jana Biernat, Stanisława Biernat, Wacława Biernat, Włodzimierza Biernat, Pani Stefanii Chruścińskiej, Danuty Grudniewskiej, Zofii Grudniewskiej Joanny Warzak, Jolanty Wydrychewicz dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 155 położonej w miejscowości Bichniów, gm. Secemin.

2017-08-01

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Wiesławy Muc dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 619 położonej w miejscowości Psary Kolonia, gm. Secemin.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-06-22 14:26:15, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)