Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2018-03-20

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek oznaczoneych w ewidencji gruntów i budynków numerami 1135/1 i 1135/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Żeleźnica Zabrody, gm. Krasocin.

2018-03-20

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych

Zawiadomienie dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych objętych załączonym wykazem, położonych w obrębie ewidencyjnym Boczkowice, gm. Włoszczowa, w związku z wykonywaniem prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

2018-03-28

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerem 470, 473, położonych w obrębie ewidencyjnym Ludwinów, gm. Włoszczowa oraz działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 618, położonej w obrębie ewidencyjnym Danków Duży, gm. Włoszczowa.
 

2018-03-28

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 173, położonej w obrębie ewidencyjnym Wola Czaryska gm. Secemin.

2018-03-30

Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2018-03-30

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych objętych załączonym wykazem, położonych w obrębie ewidencyjnym Wola Wiśniowa, gm. Włoszczowa, w związku z wykonywaniem prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

2018-04-03

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 738, 739, 740 położonych w obrębie ewidencyjnym Łachów, gmina Włoszczowa.

2018-04-04

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Zawiadomienie skierowane do Pani Honoraty Nawrockiej c. Józefa lub jej spadkobierców i następców prawnych dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewiidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 2.439/11, położonej w obrębie ewidencyjnym Psary Kolonia gmina Secemin.

2018-04-17

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów

Zawiadomienie skierowane do podmiotów władających działką oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 238, położoną w obrębie ewidencyjnym Występy gmina Krasocin.

2018-04-17

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów

Zawiadomienie skierowane do podmiotów władających działką oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 238, położoną w obrębie ewidencyjnym Występy gmina Krasocin.

2018-04-17

Informacja o wynikach naboru

na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds.dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2018-04-18

Decyzja GKN.6821.1.17.2017.BS

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego

o r z e k a m :

uznać działki gruntu położone we wsi Bichniów gm. Secemin oznaczone   w ewidencji gruntów jako działki nr 56 o pow. 0,14 ha, 75 o pow. 0,31 ha, 163 o pow. 1,14 ha, 256 o pow.0,27 ha, 257 o pow. 0,35 ha, 268 o pow. 1,29 ha, 269 o pow. 0,05 ha, 276   o pow. 0,08 ha, 285 o pow. 0,03 ha, 300 o pow. 0,27 ha, 500 o pow. 0,15 ha, 501 o pow. 0,12 ha, 502 o pow. 0,19 ha, 517 o pow. 0,86 ha, 518 o pow. 0,22 ha, 543 o pow. 0,31 ha, 609 o pow. 0,17 ha, 633 o pow. 0,12 ha, 642 o pow. 0,12 ha, 659 o pow. 0,64 ha, 848 o pow. 0,14 ha, 896 o pow. 0,49 ha, 968 o pow. 0,10 ha, 1012 o pow. 1,02 ha, 1013 o pow. 0,06 ha, 1145    o pow. 0,46 ha, 1146 o pow. 0,12 ha, za mienie gromadzkie.

2018-04-18

Decyzja GKN.6821.1.29.2017.BS

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego

o r z e k a m :

uznać działki gruntu położone we wsi Żelisławice gm. Secemin oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 1 o pow. 0,31 ha, 2 o pow. 0,05 ha, 3  o pow. 0,06 ha, 8  o pow. 0,14 ha, 21 o pow. 1,24 ha,  43  o pow. 0,15 ha, 70 o pow. 0,89 ha, 85 o pow. 0,47 ha, 86 o pow. 0,02 ha, 87 o pow. 0,12 ha, 88 o pow. 0,05 ha, 113 o pow. 1,10 ha, 137 o pow. 0,23 ha, 138 o pow. 1,63 ha, 152 o pow. 0,08 ha, 157 o pow. 0,58 ha, 162  o pow. 0,30 ha, 183  o pow. 1,97 ha, 189 o pow. 0,04 ha, 190 o pow. 0,32 ha, 198 o pow. 0,44 ha, 199 o pow. 0,18 ha, 200  o pow. 0,30 ha, 201 o pow. 0,49 ha, 250 o pow. 0,37 ha, 304  o pow. 1,51 ha, 337 o pow. 0,04 ha, 341 o pow. 0,07 ha, 351 o pow. 0,25 ha, 365 o pow. 0,45 ha, 367  o pow. 0,65 ha, 391  o pow. 0,40 ha, 392 o pow. 3,14 ha, 395 o pow. 0,05 ha, 398 o pow. 0,19 ha, 432 o pow. 0,04 ha, 456/1 o pow. 1,49 ha, 456/3 o pow. 0,26 ha, 477 o pow. 0,37 ha, 492 o pow. 0,09 ha, 497 o pow. 0,16 ha, 503 o pow. 0,09 ha, 525 o pow. 0,50 ha, 537 o pow. 0,26 ha, 554 o pow. 0,19 ha, 586 o pow. 0,05 ha, 587 o pow. 0,15 ha, 592 o pow. 0,16 ha, 595 o pow. 0,26 ha, 619 o pow. 0,22 ha, 620 o pow. 0,44 ha, 631 o pow. 0,39 ha, 639 o pow. 0,55 ha, 660  o pow. 0,11 ha, 710  o pow. 0,03 ha, 719 o pow. 0,06 ha, 720 o pow. 0,08 ha, 726 o pow. 0,15 ha, 740    o pow. 0,02 ha, 750 o pow. 0,11 ha, 773 o pow. 0,40 ha, 785 o pow. 0,14 ha, 804 o pow. 0,54 ha, 806   o pow. 0,10 ha, 824 o pow. 0,26 ha, 832 o pow. 0,12 ha, 873  o pow. 0,07 ha, 878   o pow. 1,73 ha, 879 o pow. 0,10 ha, 880 o pow. 0,20 ha, 891 o pow. 0,18 ha, 892 o pow. 0,05 ha, 893 o pow. 0,47 ha, 894 o pow. 0,40 ha, 895 o pow. 0,99 ha, 896 o pow. 0,52 ha, 906  o pow. 0,29 ha, 940 o pow. 0,19 ha, 943 o pow. 0,03 ha, 947 o pow. 0,14 ha, 954  o pow. 0,03 ha, 957 o pow. 0,35 ha, 1047 o pow. 0,18 ha, 1051 o pow. 0,50 ha, 1062 o pow. 0,25 ha, 1087 o pow. 0,37 ha, 1088 o pow. 0,45 ha, 1097 o pow. 0,26 ha, 1134 o pow. 0,28 ha, 1135 o pow. 0,46 ha, 1136 o pow. 0,06 ha, 1181 o pow. 0,21 ha, 1182 o pow. 0,30 ha, 1226/2  o pow. 0,08 ha, 1274/2 o pow. 0,22 ha, 1281 o pow. 0,47 ha, 1284 o pow. 0,51 ha, 1285  o pow. 0,20 ha, 1286 o pow. 0,34 ha, 1288 o pow. 0,15 ha, 743 o pow. 0,43 ha, za mienie gromadzkie.

 

 


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-19 14:57:24, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)