Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2017-11-14

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do Pani Jadwigii Piziak  dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek 38 położonej w miejscowości Ciemiętniki gm.Kluczewsko.

2017-11-15

Decyzja

D e c y z j a 

            Na podstawie art. 8a ust. 7 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Dąbie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów
w wspólnocie,

                                                           orzekam

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Dąbie na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

2017-11-15

Decyzja

D e c y z j a

           Na podstawie art. 8a ust. 7 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Ciemiętniki oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów
w wspólnocie,

         orzekam

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Ciemiętniki na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy  o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

2017-11-17

Decyzja

 

D e c y z j a

            Na podstawie art. 8a ust. 7 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Dąbie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów
w wspólnocie,

                                                           orzekam

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Dąbie na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

2017-11-20

Decyzja

 

D e c y z j a

            Na podstawie art. 8a ust. 7 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Wola Wolica oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów
w wspólnocie,

                                                           orzekam

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Wola Wolica na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

2017-11-21

Zawiadomienie


Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257.) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Celiny gm. Secemin, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 19 o pow. 0,50 ha, 36 o pow. 0,12 ha, 44 o pow. 0,04 ha, 49 o pow. 0,01 ha, 55 o pow. 0,45 ha, 76 o pow. 0,13 ha, 96 o pow. 0,02 ha, 146  o pow. 0,14 ha, 154 o pow. 0,52 ha, 231 o pow. 0,29 ha, 232 o pow. 0,12 ha, 256 o pow. 0,10 ha, 410 o pow. 0,14 ha, 411 o pow. 0,25 ha, 485 o pow. 0,15 ha, 547 o pow. 0,06 ha, 557 o pow. 0,16 ha stanowią  mienie gromadzkie.Jednocześnie stosownie do art. 10 §1 kpa zawiadamiam, że zostały zebrane dowody  i materiały niezbędne do wydania decyzji w sprawie dotyczącej uznania za mienie gromadzkie powyżej wskazanych nieruchomości.

2017-11-21

Zawiadomienie


Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Psary Kolonia gm. Secemin, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr  1.1 o pow. 0,10 ha, 1.28 o pow. 0,18 ha, 1.47 o pow. 0,05 ha, 1.346/4 o pow. 0,11 ha, 1.347 o pow. 0,07 ha, 1.377 o pow. 0,07 ha, 2.434 o pow. 0,32 ha, 2.454 o pow. 0,13 ha, 2.577 o pow. 0,03 ha, 2.615 o pow. 0,04 ha, 2.617 o pow. 0,14 ha, 2.619 o pow. 0,97 ha, 2.620 o pow. 0,18 ha, 2.646 o pow. 0,14 ha, 2.668 o pow. 0,11 ha, 2.771 o pow. 0,15 ha, 2.772 o pow. 0,43 ha, 2.773 o pow. 0,24 ha, 2.780 o pow. 0,46 ha, 2.800o pow. 0,36 ha, 2.803 o pow. 0,06 ha, 2.823 o pow. 1,15 ha, 2.829  o pow. 0,18 ha, 2.899 o pow. 0,33 ha, stanowią mienie gromadzkie.Jednocześnie stosownie do art. 10 §1 kpa zawiadamiam, że zostały zebrane dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji w sprawie dotyczącej uznania za mienie gromadzkie powyżej wskazanych nieruchomości.

2017-11-21

Zawiadomienie


Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Marchocice gm. Secemin, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 156 o pow. 0,24 ha oraz 1196/2 o pow. 0,37 ha stanowią mienie gromadzkie.Jednocześnie stosownie do art. 10 §1 kpa zawiadamiam, że zostały zebrane dowody  i materiały niezbędne do wydania decyzji w sprawie dotyczącej uznania za mienie gromadzkie powyżej wskazanych nieruchomości.

2017-11-21

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Zwlecza gm. Secemin, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 367 o pow. 0,36 ha , 368 o pow. 0,16 ha, 167 o pow. 0,06 ha, 220 o pow. 0,13 ha, 377 o pow. 0,31 ha, 378 o pow. 0,08 ha, 379 o pow. 0,13 ha, 380 o pow. 0,20 ha, 381 o pow. 0,03 ha, 382 o pow. 0,10 ha, 383 o pow. 0,13 ha, 384 o pow. 0,07 ha, 385 o pow. 0,05 ha, 389 o pow. 0,58 ha, 390 o pow. 0,91 ha, 391 o pow. 0,31 ha, 392 o pow. 1,86 ha, 394 o pow. 0,14 ha, 395 o pow. 0,83 ha, 397 o pow. 0,12 ha, 398 o pow. 0,23 ha, 400 o pow. 0,01 ha, 402 o pow. 0,17 ha, 403 o pow. 0,37 ha, 414 o pow. 0,25 ha, 415 o pow. 0,05 ha stanowią mienie gromadzkie.Jednocześnie stosownie do art. 10 §1 kpa zawiadamiam, że zostały zebrane dowody  i materiały niezbędne do wydania decyzji w sprawie dotyczącej uznania za mienie gromadzkie powyżej wskazanych nieruchomości.

2017-11-21

Zawiadomienie


Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomość położona w obrębie Kuczków gm. Secemin, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 3.90 o pow. 0,14 ha, stanowi mienie gromadzkie.Jednocześnie stosownie do art. 10 §1 kpa zawiadamiam, że zostały zebrane dowody  i materiały niezbędne do wydania decyzji w sprawie dotyczącej uznania za mienie gromadzkie powyższej nieruchomości.

2017-11-21

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Psary Wieś gm. Secemin, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki   nr 1/9 o pow. 0,53 ha, 12 o pow. 0,40 ha, 332 o pow. 1,34 ha, 429/2 o pow. 0,22 ha, 460  o pow. 0,07 ha, 461 o pow. 0,09 ha, 465 o pow. 0,12 ha, 467 o pow. 0,09 ha, 535 o pow. 0,59 ha, 662 o pow. 0,18 ha, 680 o pow. 0,13 ha, 718 o pow. 0,41 ha, 1.41 o pow. 0,1029 ha,   stanowią  mienie gromadzkie.Jednocześnie stosownie do art. 10 §1 kpa zawiadamiam, że zostały zebrane dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji w sprawie dotyczącej uznania za mienie gromadzkie powyżej wskazanych nieruchomości.

2017-11-21

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomość położona w obrębie Wola Wolica gm. Secemin, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 120 o pow. 22,53 ha, stanowi mienie gromadzkie.Jednocześnie stosownie do art. 10 §1 kpa zawiadamiam, że zostały zebrane dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji w sprawie dotyczącej uznania za mienie gromadzkie powyższej nieruchomości.

2017-11-21

Zawiadomienie


Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Krzepin gm. Secemin, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki  nr 39 o pow. 1,94 ha, 348 o pow. 2,12 ha, 469 o pow. 0,06 ha, 689 o pow. 9,91 ha, 690 o pow. 12,66 ha, 703 o pow. 0,82 ha, 800 o pow. 0,87 ha, 909 o pow. 0,80 ha, 81/1 o pow. 1,64 ha, 81/3 o pow. 0,61 ha, 86 o pow. 0,09 ha, 97 o pow. 1,16 ha, 169 o pow. 0,47 ha, 170 o pow. 0,40 ha, 190 o pow. 0,22 ha, 191 o pow. 0,41 ha, 194 o pow. 0,71 ha, 195 o pow. 0,62 ha, 1.347 o pow. 0,08 ha, 349 o pow. 0,56 ha, 390 o pow. 0,45 ha, 468 o pow. 0,56 ha, 617 o pow. 0,09 ha, 704 o pow. 0,06 ha, 717 o pow. 1,39 ha, 761 o pow. 0,10 ha, 763 o pow. 0,84 ha, 767 o pow. 0,11 ha, 801 o pow. 0,29 ha, 869 o pow. 0,16 ha, 918 o pow. 0,01 ha, stanowią  mienie gromadzkie.Jednocześnie stosownie do art. 10 §1 kpa zawiadamiam, że zostały zebrane dowody   i materiały niezbędne do wydania decyzji w sprawie dotyczącej uznania za mienie gromadzkie powyżej wskazanych nieruchomości.

2017-11-21

Zawiadomienie


Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Brzozowa gm. Secemin, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 100/3 o pow. 2,57 ha, 140 o pow. 0,05 ha, 557 o pow. 0,02 ha, 751 o pow. 0,13 ha, 1143/2 o pow. 0,37 ha, 2051/2 o pow. 1,62 ha,  stanowią  mienie gromadzkie.Jednocześnie stosownie do art. 10 §1 kpa zawiadamiam, że zostały zebrane dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji w sprawie dotyczącej uznania za mienie gromadzkie powyżej wskazanych nieruchomości.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-25 14:37:27, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)