Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2018-01-11

Decyzja Starosty Włoszczowskiego GKN.6821.1.20.BS

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego
  o r z e k a m :

uznać działkę gruntu położoną we wsi Kuczków gm. Secemin oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 3.90 o pow. 0,14 ha, za mienie gromadzkie.

2018-01-11

Decyzja Starosty Włoszczowskiego GKN.6821.1.22.BS

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po przeprowadzeniu wszczętego  z urzędu postępowania administracyjnego
o r z e k a m :

uznać działki gruntu położone we wsi Marchocice gm. Secemin oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: 156 o pow. 0,24 ha oraz 1196/2 o pow. 0,37 ha, za mienie gromadzkie.

2018-01-11

Decyzja Starosty Włoszczowskiego GKN.6821.1.24.BS

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po przeprowadzeniu wszczętego   z urzędu postępowania administracyjnego

   o r z e k a m :

uznać działki gruntu położone we wsi Psary Wieś gm. Secemin oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: 1/9 o pow. 0,53 ha, 12 o pow. 0,40 ha, 332 o pow. 1,34 ha, 429/2 o pow. 0,22 ha, 460  o pow. 0,07 ha, 461 o pow. 0,09 ha, 465 o pow. 0,12 ha, 467 o pow. 0,09 ha, 535 o pow. 0,59 ha, 662 o pow. 0,18 ha, 680 o pow. 0,13 ha, 718 o pow. 0,41 ha, 1.41 o pow. 0,1029 ha, za mienie gromadzkie.

2018-01-11

Decyzja Starosty Włoszczowskiego GKN.6821.1.25.BS

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po przeprowadzeniu wszczętego  z urzędu postępowania administracyjnego

o r z e k a m :

uznać działki gruntu położone we wsi Wałkonowy Dolne gm. Secemin oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 17/2 o pow. 0,07 ha, 19/2 o pow. 0,09 ha, 22/2 o pow. 0,06 ha, 52/2 o pow. 0,0047 ha, 54/2 o pow. 0,15 ha, 64/2 o pow. 0,03 ha, 66/2 o pow. 0,04 ha, 125 o pow. 0,41 ha, 162  o pow. 0,70 ha, 163 o pow. 0,27 ha, 185/2 o pow. 0,13 ha, 187 o pow. 0,39 ha, 188 o pow. 0,11 ha, 195/2 o pow.0,12 ha, 199/2 o pow. 0,05 ha, 321 o pow. 0,13 ha, 322/1 o pow. 0,34 ha, 380 o pow.   0, 02 ha, 489 o pow. 0,33 ha, 492 o pow. 0,20 ha, 493 o pow. 0,02  ha, 597 o pow.0,14 ha, 604 o pow. 0,09 ha, 618 o pow. 0,04 ha, 638 o pow. 0,01 ha, 649 o pow. 0,17 ha, 652 o pow. 0,04 ha, 679 o pow. 0,23 ha, 799 o pow. 0,12 ha, 818 o pow. 0,17 ha, za mienie gromadzkie.

2018-01-11

Decyzja Starosty Włoszczowskiego GKN.6821.1.26.BS

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego

o r z e k a m :

uznać działki gruntu położone we wsi Wałkonowy Górne gm. Secemin oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: nr 182/1 o pow. 0,21 ha oraz 291 o pow. 0,75 ha, za mienie gromadzkie.

2018-01-11

Decyzja Starosty Włoszczowskiego GKN.6821.1.27.BS

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po przeprowadzeniu wszczętego  z urzędu postępowania administracyjnego

o r z e k a m :

uznać działki gruntu położone we wsi Wola Wolica gm. Secemin oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 721 o pow. 0,14 ha, 723 o pow. 0,41 ha, 727 o pow. 0,85 ha, 730 o pow. 0,38 ha, 736 o pow. 0,52 ha, 741 o pow. 0,05 ha, 742 o pow. 0,06 ha, 743 o pow. 0,05 ha, , 744 o pow. 0,11 ha, 745 o pow. 0,09 ha, 746 o pow. 0,09 ha, 748 o pow. 1,37 ha, 752  o pow. 0,11 ha, 763 o pow. 0,59 ha, 765/2 o pow. 0,4524 ha, 770/2 o pow. 0,7234 ha, 770/3  o pow. 0,2561 ha, 770/5 o pow. 0,0059 ha, 770/6 o pow. 0,3075 ha, 770/8 o pow. 0,6210 ha, 772 o pow. 0,15 ha, 773 o pow. 0,35 ha, 774 o pow. 0,14 ha, 776 o pow. 0,05 ha, 777 o pow. 0,03 ha, 779  o pow. 0,26 ha, 780 o pow. 0,23 ha, 781 o pow. 0,03 ha, 782 o pow. 0,22 ha, 783 o pow. 0,16 ha, 785 o pow. 0,47 ha, 787 o pow. 0,11 ha, 790 o pow. 0,10 ha, 792 o pow. 0,22 ha, 793 o pow. 0,26 ha, 794 o pow. 0,68 ha, 795 o pow. 0,25 ha, 796 o pow. 0,87 ha, 797  o pow. 0,11 ha, 799 o pow. 0,11 ha, 800 o pow. 0,22 ha, 801 o pow. 0,07 ha, 806 o pow. 0,24 ha, 808 o pow. 0,41 ha, 809 o pow. 0,58 ha, 810/2 o pow. 0,9062 ha, 811 o pow. 0,26 ha, 812 o pow. 0,23 ha, 813/2 o pow. 0,38 ha, 813/3 o pow. 0,05 ha, 815/2 o pow. 0,33 ha, 815/3 o pow. 0,5588 ha, 817 o pow. 0,05 ha, 818/2 o pow. 0,4660 ha, 818/3 o pow. 0,0240 ha, 819 o pow. 0,13 ha, 820 o pow. 0,23 ha, 821 o pow. 0,03 ha, 822/1 o pow. 0,35 ha, 822/3 o pow. 0,01 ha, 824/2 o pow. 0,0750 ha, 824/3 o pow. 0,0397 ha, 825/2 o pow. 0,0076 ha, 833 o pow. 0,08 ha, 1.834 o pow. 0,04 ha, 835/2 o pow. 0,0458 ha, 843 o pow. 0,06 ha, 845 o pow. 0,12 ha za mienie gromadzkie.

2018-01-11

Decyzja Starosty Włoszczowskiego GKN.6821.1.28.BS

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po przeprowadzeniu wszczętego   z urzędu postępowania administracyjnego

o r z e k a m :

uznać działki gruntu położone we wsi Zwlecza gm. Secemin oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: 367 o pow. 0,36 ha , 368 o pow. 0,16 ha, 167 o pow. 0,06 ha, 220 o pow. 0,13 ha, 377  o pow. 0,31 ha, 378 o pow. 0,08 ha, 379 o pow. 0,13 ha, 380 o pow. 0,20 ha, 381 o pow. 0,03 ha, 382 o pow. 0,10 ha, 383 o pow. 0,13 ha, 384 o pow. 0,07 ha, 385 o pow. 0,05 ha, 389 o pow. 0,58 ha, 390 o pow. 0,91 ha, 391 o pow. 0,31 ha, 392 o pow. 1,86 ha, 394 o pow. 0,14 ha, 395 o pow. 0,83 ha, 397 o pow. 0,12 ha, 398 o pow. 0,23 ha, 400 o pow. 0,01 ha, 402 o pow. 0,17 ha, 403 o pow. 0,37 ha, 414 o pow. 0,25 ha, 415 o pow. 0,05 ha,  za mienie gromadzkie.

2018-01-11

Decyzja Starosty Włoszczowskiego GKN.6821.1.31.BS

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po przeprowadzeniu wszczętego   z urzędu postępowania administracyjnego

o r z e k a m :

uznać działki gruntu położone we wsi Psary Wieś gm. Secemin oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 11 o pow. 0,37 ha, 13 o pow. 0,95 ha, za mienie gromadzkie.

2018-01-16

Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do właścicieli i spadkobierców działek wyszczególnionych w zawiadomieniach, położonych w obrębie ewid. Wałkonowy Górne, gm Secemin, dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek  stanowiących własność Nadleśnictwa Koniecpol.

2018-01-18

Decyzja Starosty Włoszczowskiego GKN.6821.1.22.BS

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego

o r z e k a m :

uznać działki gruntu położone we wsi Psary Kolonia gm. Secemin oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 1.1 o pow. 0,10 ha, 1.28 o pow. 0,18 ha, 1.47 o pow. 0,05 ha, 1.346/4 o pow. 0,11 ha, 1.347 o pow. 0,07 ha, 1.377 o pow. 0,07 ha, 2.434 o pow. 0,32 ha, 2.454 o pow. 0,13 ha, 2.577 o pow. 0,03 ha, 2.615 o pow. 0,04 ha, 2.617 o pow. 0,14 ha, 2.619 o pow. 0,97 ha, 2.620 o pow. 0,18 ha, 2.646 o pow. 0,14 ha, 2.668 o pow. 0,11 ha, 2.771 o pow. 0,15 ha, 2.772 o pow. 0,43 ha, 2.773 o pow. 0,24 ha, 2.780 o pow. 0,46 ha, 2.800 o pow. 0,36 ha, 2.803 o pow. 0,06 ha, 2.823 o pow. 1,15 ha, 2.829  o pow. 0,18 ha, 2.899 o pow. 0,33 ha, za mienie gromadzkie.

2018-01-19

Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do Pana Józefa Mochnik  dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek 577 i 578, położonych w obrębie ewid. Wałkonowy Dolne, gm Secemin.

2018-01-19

Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do Pani Zofii Halaba  dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 82, położonej w obrębie ewid. Wałkonowy Dolne, gm Secemin.

2018-01-23

Zawiadomienie GKN.6821.1.32.2017

ZAWIADOMIENIE

 

                Na podstawie art. 9 i 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Starosta Włoszczowski informuje, iż w dniu 09.01.2018r. wpłynęło do tut. organu pismo Wójta Gminy Secemin, którym Wójt Gminy wycofał złożony wniosek dot. uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie Psary Kolonia gmina Secemin, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2.413 o pow. 0,19 ha.

2018-01-25

ZAWIADOMIENIE - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do  osób wyszczególnionych w załączniku  dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 321, położonej w obrebie ewidencyjnym Kozia Wieś, gm. Krasocin.

2018-01-30

Zawiadomienie GKN.6821.1.1.2018

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomość położona w obrębie Mrowina gm. Kluczewsko, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 193/2 o pow. 0,27 ha stanowi mienie gromadzkie.

Jednocześnie stosownie do art. 10 §1 kpa zawiadamiam, że zostały zebrane dowody  i materiały niezbędne do wydania decyzji w sprawie dotyczącej uznania za mienie gromadzkie powyższej nieruchomości


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-02-15 13:34:20, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)