Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2018-02-05

Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego, położonych we Włoszczowie w obrębie ewidencyjnym 06. Przetargi w formie licytacji zostaną przeprowadzone w dniu 6 marca 2018 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, sala Nr 319 (II piętro). Szczegółowe informacje w załączonym dokumencie.

2018-02-06

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do  Pana Franciszka Gusty, Pana Bronisława Jamrożka, Pana/Pani Józefa S-CY Hurki dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 386 (droga gminna), położonej w obrebie ewidencyjnym Jeżowiec, gm. Kluczewsko.

 

2018-02-07

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II

2018-02-08

Informacja o wynikach naboru

na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie

2018-02-09

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych

Zawiadomienie dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych objętych załączonym wykazem, położonych w obrębie ewidencyjnym Ludwinów, gm. Włoszczowa, w związku z wykonywaniem prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

2018-02-09

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych

Zawiadomienie dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych objętych załączonym wykazem, położonych w obrębie ewidencyjnym Międzylesie, gm. Włoszczowa, w związku z wykonywaniem prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

2018-02-09

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych

Zawiadomienie dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych objętych załączonym wykazem, położonych w obrębie ewidencyjnym Brzeście, gm. Kluczewsko, w związku z wykonywaniem prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu Międzylesie, gm. Włoszczowa.

2018-02-12

Informacja o wynikach naboru

na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji i zamówień publicznych w Wydziale Inwestycyjnym

2018-02-16

Decyzja GKN.6821.1.21.2017.BS

Decyzja

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego

    o r z e k a m :

uznać działki gruntu położone we wsi Krzepin gm. Secemin oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 39 o pow. 1,94 ha, 348 o pow. 2,12 ha, 469 o pow. 0,06 ha, 689 o pow. 9,91 ha, 690 o pow. 12,66 ha, 703 o pow. 0,82 ha, 800 o pow. 0,87 ha, 909 o pow. 0,80 ha, 81/1 o pow. 1,64 ha, 81/3   o pow. 0,61 ha, 86 o pow. 0,09 ha, 97 o pow. 1,16 ha, 169 o pow. 0,47 ha, 170 o pow. 0,40 ha, 190  o pow. 0,22 ha, 191 o pow. 0,41 ha, 194 o pow. 0,71 ha, 195 o pow. 0,62 ha, 1.347 o pow. 0,08 ha, 349 o pow. 0,56 ha, 390 o pow. 0,45 ha, 468 o pow. 0,56 ha, 617 o pow. 0,09 ha, 704 o pow. 0,06 ha, 717 o pow. 1,39 ha, 761 o pow. 0,10 ha, 763 o pow. 0,84 ha, 767 o pow. 0,11 ha, 801 o pow. 0,29 ha, 869 o pow. 0,16 ha, 918 o pow. 0,01 ha,  za mienie gromadzkie.

2018-02-16

Zawiadomienie GKN.6821.1.17.2017.BS

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 9 i art. 10  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) Starosta Włoszczowski informuje, iż  w dniu 08.02.2018r. wpłynęło do tut. organu pismo Wójta Gminy Secemin, którym Wójt Gminy wycofał wniosek dot. uznania za mienie gromadzkie nieruchomości w części, dot. działek położonych w obrębie Bichniów gm. Secemin, oznaczonych  w ewidencji  gruntów jako działki nr 430 o pow. 1,27 ha, 515 o pow. 1,38 ha, 538 o pow. 0,61 ha, 232 o pow. 1,27 ha, 240 o pow. 1,38 ha.

Jednocześnie informuję, że w ciągu 14 dni od podania do wiadomości niniejszego zawiadomienia, zainteresowani mogą zapoznać się ( w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, pokój 204, w godzinach 7:30 – 15:30) z aktami sprawy  i zebranym materiałem dowodowym, o który zostanie podjęta decyzja w części dot. uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Bichniów gm. Secemin, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 56 o pow. 0,14 ha, 75 o pow. 0,31 ha, 163  o pow. 1,14 ha, 256 o pow.0,27 ha, 257 o pow. 0,35 ha, 268 o pow. 1,29 ha, 269 o pow. 0,05 ha, 276 o pow. 0,08 ha, 285 o pow. 0,03 ha, 300 o pow. 0,27 ha, 500 o pow. 0,15 ha, 501  o pow. 0,12 ha, 502 o pow. 0,19 ha, 517 o pow. 0,86 ha, 518 o pow. 0,22 ha, 543 o pow. 0,31 ha, 609 o pow. 0,17 ha, 633 o pow. 0,12 ha, 642 o pow. 0,12 ha, 659 o pow. 0,64 ha, 848 o pow. 0,14 ha, 896 o pow. 0,49 ha, 968 o pow. 0,10 ha, 1012 o pow. 1,02 ha, 1013 o pow. 0,06 ha, 1145 o pow. 0,46 ha, 1146 o pow. 0,12 ha

2018-02-16

Zawiadomienie GKN.6821.1.29.BS

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 9 i art. 10  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Starosta Włoszczowski informuje, iż  w dniu 08.02.2018r. wpłynęło do tut. organu pismo Wójta Gminy Secemin, którym Wójt Gminy wycofał wniosek dot. uznania za mienie gromadzkie nieruchomości   w części, dot. działek położonych w obrębie Żelisławice gm. Secemin, oznaczonych    w ewidencji  gruntów jako działki nr 58 o pow. 0,55 ha, 61/2 o pow. 0,54 ha, 150 o pow. 0,48 ha, 188 o pow. 0,50 ha, 428 o pow. 1,00 ha, 447 o pow. 0,30 ha,  450 o pow. 1,19 ha, 496    o pow. 1,38 ha, 1050 o pow. 9,35 ha, 1161 o pow. 0,50 ha.

Jednocześnie informuję, że w ciągu 14 dni od podania do wiadomości niniejszego zawiadomienia, zainteresowani mogą zapoznać się ( w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, pokój 204, w godzinach 7:30 – 15:30) z aktami sprawy   i zebranym materiałem dowodowym, o który zostanie podjęta decyzja w części dot. uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Żelisławice gm. Secemin, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1 o pow. 0,31 ha, 2 o pow. 0,05 ha,   3  o pow. 0,06 ha, 8 o pow. 0,14 ha, 21 o pow. 1,24 ha, 43 o pow. 0,15 ha, 70 o pow. 0,89 ha, 85 o pow. 0,47 ha, 86 o pow. 0,02 ha, 87 o pow. 0,12 ha, 88 o pow. 0,05 ha, 113 o pow. 1,10 ha, 137 o pow. 0,23 ha, 138 o pow. 1,63 ha, 152 o pow. 0,08 ha, 157 o pow. 0,58 ha, 162   o pow. 0,30 ha, 183 o pow. 1,97 ha, 189 o pow. 0,04 ha, 190 o pow. 0,32 ha, 198 o pow. 0,44 ha, 199 o pow. 0,18 ha, 200 o pow. 0,30 ha, 201 o pow. 0,49 ha, 250 o pow. 0,37 ha, 304  o pow. 1,51 ha, 337 o pow. 0,04 ha, 341 o pow. 0,07 ha, 351 o pow. 0,25 ha, 365 o pow. 0,45 ha, 367  o pow. 0,65 ha, 391 o pow. 0,40 ha, 392 o pow. 3,14 ha, 395 o pow. 0,05 ha, 398   o pow. 0,19 ha, 432 o pow. 0,04 ha, 456/1 o pow. 1,49 ha, 456/3 o pow. 0,26 ha, 477 o pow. 0,37 ha, 492 o pow. 0,09 ha, 497 o pow. 0,16 ha, 503 o pow. 0,09 ha, 525 o pow. 0,50 ha, 537 o pow. 0,26 ha, 554 o pow. 0,19 ha, 586 o pow. 0,05 ha, 587 o pow. 0,15 ha, 592 o pow. 0,16 ha, 595 o pow. 0,26 ha, 619 o pow. 0,22 ha, 620 o pow. 0,44 ha, 631 o pow. 0,39 ha, 639    o pow. 0,55 ha, 660 o pow. 0,11 ha, 710  o pow. 0,03 ha, 719 o pow. 0,06 ha, 720 o pow. 0,08 ha, 726 o pow. 0,15 ha, 740 o pow. 0,02 ha, 750 o pow. 0,11 ha, 773 o pow. 0,40 ha, 785   o pow. 0,14 ha, 804 o pow. 0,54 ha, 806   o pow. 0,10 ha, 824 o pow. 0,26 ha, 832 o pow. 0,12 ha, 873 o pow. 0,07 ha, 878 o pow. 1,73 ha, 879 o pow. 0,10 ha, 880 o pow. 0,20 ha, 891   o pow. 0,18 ha, 892 o pow. 0,05 ha, 893 o pow. 0,47 ha, 894 o pow. 0,40 ha, 895 o pow. 0,99 ha, 896 o pow. 0,52 ha, 906 o pow. 0,29 ha, 940 o pow. 0,19 ha, 943 o pow. 0,03 ha, 947   o pow. 0,14 ha, 954 o pow. 0,03 ha, 957  o pow. 0,35 ha, 1047 o pow. 0,18 ha, 1051 o pow. 0,50 ha, 1062 o pow. 0,25 ha, 1087 o pow. 0,37 ha, 1088 o pow. 0,45 ha, 1097 o pow. 0,26 ha, 1134 o pow. 0,28 ha, 1135 o pow. 0,46 ha, 1136 o pow. 0,06 ha, 1181 o pow. 0,21 ha, 1182 o pow. 0,30 ha, 1226/2 o pow. 0,08 ha, 1274/2 o pow. 0,22 ha, 1281 o pow. 0,47 ha, 1284 o pow. 0,51 ha, 1285 o pow. 0,20 ha, 1286 o pow. 0,34 ha, 1288 o pow. 0,15 ha, 743 o pow. 0,43 ha.

2018-02-21

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Staszica we Włoszczowie ogłasza zamówienie na uslugę społeczną, świadczenie usług hotelowej i restauracyjnej na potrzeby wyjazdów zagranicznych, organizowanych w ramach mobilności edukacyjnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-24 13:22:36, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)