Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2017-04-28

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienia dot. mieszkańców miejscowości Damiany publikowane w związku z realizacją zadania projektowego pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 na odcinku Moskorzew - Ślęcin"

2017-04-28

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienia dot. mieszkańców miejscowości Kolonia Chlewice publikowane w związku z realizacją zadania projektowego pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 na odcinku Moskorzew - Ślęcin".

2017-05-08

Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa ZOZ we Włoszczowie

2017-05-09

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Heleny Banaśkiewicz dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 648 położonej w miejscowości Włoszczowa.

2017-05-09

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Stanisława Dorobieckiego dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 648 położonej w miejscowości Włoszczowa.

2017-05-09

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Heleny Banaśkiewicz, Pana Ignacego Zaganiacz, Pana Franciszka Nowaka, Pani Wandy Szyndler i Pana Władaysława Zaganiacz dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 519 położonej w miejscowości Włoszczowa.

2017-05-10

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej

Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)  Starosta Włoszczowski podaje do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego przeznaczonej do oddania w najem na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej. Rada Powiatu Włoszczowskiego Uchwałą Nr XXX/173/17 z dnia 27 kwietnia wyraziła zgodę na wynajem pomieszczenia biurowego w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat dla  firmy Unilink S.A. z siedzibą w Warszawie al. Krakowska 2, 02-284 Warszawa o  łącznej powierzchni użytkowej 4,79m2, które znajduje się w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie. 

2017-05-15

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Jana Jędrasa i Pani Marty Jędras dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 503 położonej w miejscowości Bichniów gm. Secemin.

2017-05-17

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do Pani Zofii Toborek dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 412 położonej w miejscowości Wola Wiśniowa.

2017-05-17

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

        
           

2017-05-19

D E C Y Z J A

o uznaniu działek gruntu położonych we wsi Jadwigów gm. Moskorzew oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 257 o pow. 0,59 ha, 258 o pow. 0,59 ha, 260 o pow. 0,42 ha, 262/2 o pow. 0,0532 ha, 263 o pow. 0,18 ha, 266 o pow. 0,04 ha, 267 o pow. 0,11 ha, 268 o pow. 0,03 ha  z a  m i e n i e   gromadzkie.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-07-23 14:38:44, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)