Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2017-06-30

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z  art. 8a ust. 1 i 8b ustawy z dnia 29.06.1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U.2016.703) zawiadamiam, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej obejmującej działki ewidencyjne nr: 17, 184, 34/19, 85/6, 85/7, 235, 236 położone w obrębie ewidencyjnym Dąbie gminie Secemin. 

2017-06-30

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z  art. 8a ust. 1 i 8b ustawy z dnia 29.06.1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U.2016.703) zawiadamiam, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej obejmującej działki ewidencyjne nr: 181, 190, 191,  215, 218, 329, 332, 333, 334, 362, 366/1, 366/2, 367, 368/1, 368/2, 372, 374, 375, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 507, 508, 516/2, 517/4, 517/9, 518/9, 518/10, 518/11, 519/2, 710, 841, położone w obrębie ewidencyjnym Wola Wolica gminie Secemin.

2017-06-30

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana  Bartłomieja Sitek i Pana Macieja Sitek dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 799 położonej w miejscowości Silpia Duża.

2017-06-30

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

       
 

2017-07-19

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Antoniego Kochanowskiego dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 414 położonej w miejscowości Bichniów gm.Secemin.

2017-07-19

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Edwarda Birnat, Jana Biernat, Stanisława Biernat, Wacława Biernat, Włodzimierza Biernat, Pani Stefanii Chruścińskiej, Danuty Grudniewskiej, Zofii Grudniewskiej Joanny Warzak, Jolanty Wydrychewicz dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 155 położonej w miejscowości Bichniów, gm. Secemin.

2017-08-01

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Wiesławy Muc dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 619 położonej w miejscowości Psary Kolonia, gm. Secemin.

2017-08-01

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Michała Miłaszewskiego i Pani Lucyny Miłaszewskiej  dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 1154 położonej w miejscowości Marchocice gm.Secemin.

2017-08-02

Pisemny Przetarg ofertowy na sprzedaż sprzętu rolniczego

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40 , 29-100 Włoszczowa ogłasza w dniu 26.07.2017r. przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż sprzętu rolniczego.

2017-08-03

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Mariusza Wywiał i Pani Renaty Wywiał  dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 619 położonej w miejscowości Psary Kolonia gm.Secemin.

2017-08-03

Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty we Włoszczowie ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektor ds. księgowości w Powiatowym Centrum Oświaty we Włoszczowie

Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty we Włoszczowie ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektor ds. księgowości w Powiatowym Centrum Oświaty we Włoszczowie


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-25 14:37:27, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)