Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2017-08-24

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Marii Chojnackiej i Pani Anny Parzniewskiej dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek 91 i 101 położonych w miejscowości Kwilina gm.Radków.

2017-08-25

Informacja o wyniku naboru w Powiatowym Centrum Oświaty we Włoszczowie inspektor ds. księgowości

Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektor ds. księgowości w Powiatowym Centrum Oświaty we Włoszczowie

2017-08-31

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do Pana Stefana Kaczmarka i Pani Anieli Kaczmarek  dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 1123 położonej w miejscowości Konieczno gm.Włoszczowa.

2017-09-04

Decyzja - uznanie za mienie gromadzkie Czaryż                                                                     Decyzja
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po przeprowadzeniu wszczętego  z urzędu postępowania administracyjnego
                                                                     orzekam:
uznać działki gruntu położone we wsi Czaryż gm. Secemin oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: 471 o pow. 0, 21 ha, 642 o pow. 0, 02 ha, 867 o pow. 1, 04 ha za mienie gromadzkie.

2017-09-04

Decyzja - uznanie za mienie gromadzkie Krzepice

Decyzja

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego

orzekam:

uznać działki gruntu położone we wsi Krzepice gm. Secemin oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: 31 o pow. 0,09 ha, 34 o pow. 0,61 ha, 39 o pow. 0,11 ha, 90 o pow. 0,45 ha, 96 o pow. 0,02 ha, 141 o pow. 0,50 ha, 146 o pow. 0,12 ha, 156 o pow. 0,49 ha, 220 o pow. 0,12 ha, 221 o pow. 0,36 ha, 222 o pow. 0,30 ha, 444/2 o pow. 0,19 ha, 444/5 o pow. 0,0383 ha, 553/2 o pow. 0,05ha, 553/5 o pow. 0,1541 ha, 554 o pow. 0,20 ha, 555 o pow. 0,16 ha, 589/2 o pow. 0,0395 ha, 589/5   o pow. 0,2901 ha, 590 o pow. 0,23 ha, 591 o pow. 0,15 ha za mienie gromadzkie.

2017-09-04

Decyzja - uznanie za mienie gromadzkie Secemin

Decyzja

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego.

orzekam:

uznać działki gruntu położone we wsi Secemin gm. Secemin oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: 807/6 o pow. 0,0743 ha, 1109/2 o pow. 0,22 ha, 1270 o pow. 0,05 ha, 1391 o pow. 0,25 ha, 1949/2 o pow. 0,52 ha, 1962 o pow. 1,22 ha, 1963 o pow. 0,56 ha, 1964 o pow. 0,22 ha, 1996/2 o pow. 0,74 ha, 2011/2 o pow. 1,11 ha, 2033 o pow. 0,13 ha, 2039/7  o pow. 0,4180 ha, 2050 o pow. 1,28 ha, 2379 o pow. 3,24 ha, 2496 o pow. 0,30 ha, 2588 o pow. 0,42 ha, 2589 o pow. 0,44 ha, 2647 o pow. 0,08 ha, 2648 o pow. 1,25 ha, 2696 o pow. 0,20 ha, 2698 o pow. 0,19 ha, 2816 o pow. 0,0160 ha, 2865 o pow. 0,0092 ha, 2873 o pow. 0,10 ha  za mienie gromadzkie.

2017-09-04

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do Pani Jadwigii Prześlak dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 1123 położonej w miejscowości Konieczno gm. Włoszczowa.

2017-09-07

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do Pana Józefa Kozioł, Pana Stefana Pośpiech, Pana Kazimierza Tanasiewicz, Pana Sylwestra Tanasiewicz, Pani Marii Walasek i Pana Mieczysława Zug  dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 462/2 położonej w miejscowości Łachów gm. Włoszczowa.

2017-09-25

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie klasyfikacji gleboznawczej gruntu.

2017-09-28

Decyzja Starosty Włoszczowskiego

 

Uchylić decyzję Starosty Włoszczowskiego znak: GKN.IV.6821.1.26.2016 z dnia 27.09.2016r, orzekającą o uznaniu działek oznaczonych w ewidencji gruntów numer: 27 o pow. 0,82 ha, 28 o pow. 0,34 ha, 40 o pow. 0,75 ha, 75 o pow. 0,18 ha, 78 o pow. 0,10 ha, 86 o pow. 0,18 ha, 112 o pow. 0,27 ha, 148 o pow. 0,94 ha, 157 o pow. 0,24 ha, 182 o pow. 0,73 ha położonych we wsi Chebdzie gm. Moskorzew w części dotyczącej uznania za mienie gminne działek: 78 o pow. 0,10 ha, 86 o pow. 0,18 ha, 157 o pow. 0,24 ha

2017-10-02

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego

2017-10-05

Decyzja Starosty Włoszczowskiego

                                                      

                                                                D E C Y Z J A
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po przeprowadzeniu wszczętego  z urzędu postępowania administracyjnego

                                                           o r z e k a m :

uznać za mienie gromadzkie nieruchomości:

- położone w obrębie ewidencyjnym Nowy Dwór Gmina Krasocin, oznaczone numerami działek ewidencyjnych: 102/4, 229/1,

- położoną w obrębie ewidencyjnym Ludynia gm. Krasocin, oznaczoną numerem działki  ewidencyjnej 6,

- położone w obrębie ewidencyjnym Ostrów gm. Krasocin, oznaczone numerami działek ewidencyjnych: 263/3, 299/1, 504, 338/2, 400/1, 543/1,  

- położoną w obrębie ewidencyjnym Borowiec gm. Krasocin, oznaczoną numerem działki ewidencyjnej 32.

2017-10-10

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do Pani Eleonory Bartos, Pana Mirosława Gondarczyk, Pana Ireneusza Rams, Pana Jacka Rams, Pani Marii Ulrich, Pana Krystiana Ćwiklińskiego, Pana Jerzego Ćwiklińskiego, Pani Bożeny Ćwiklińskiej, Pani Ireny Natkowskiej, Pana Rafała Dziwakdot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 102/2 położonej w miejscowości Lubachowy  gm.Moskorzew.

2017-10-10

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do Pana Grzegorza Wójcik, Pani Ewy Wójcik, Pana Michała Kurp, Pani Agnieszki Kurp, Pana Mateusza Grzyb, Pana Krzysztofa Gwara, Pana Roberta Gwara, Pani Tersy Trela, Pani Małgorzaty Podgórskiej, Pani sylwii Zbroińskiej i Pana Ryszarda Jaworskiego dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 58 położonej w miejscowości Damiany  gm.Moskorzew.

2017-10-11

Ogłoszenie Zarządu Powiatu

w sprawie możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe kandydatów do składu komisji opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-18 09:02:3, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)