Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2017-11-23

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do właścicieli i spadkobierców działek wyszczególnionych w załacznikach, położonych w obrębie ewid. Bichniów, Czaryż i Wałkonowy Górne, gm Secemin, dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek  stanowiących własność Nadleśnictwa Koniecpol.

2017-11-23

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do właścicieli i spadkobierców działek wyszczególnionych w załacznikach, położonych w obrębie ewid. Chlewska Wola, gm Moskorzew, dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek  stanowiących własność Nadleśnictwa Koniecpol.

2017-11-27

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do Pana Stefana Wiśniewskiego, Pani Genowefy Wiśniewskiej, Pani Stanisławy Wiśniewskiej i Pana Stanisława Wiśniewskiego  dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 190/7 położonej w miejscowości Psary Wieś gm. Secemin, czynności powyższe dotyczyć będą także działek sąsiednich - . 185/7, 192/7, 194/7 i 1/7

2017-11-28

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do właścicieli i spadkobierców działek wyszczególnionych w załacznikach, położonych w obrębie ewid. Celiny, Wola Czaryska i Secemin, gm Secemin, dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek  stanowiących własność Nadleśnictwa Koniecpol.

2017-11-29

Zawiadomienie


Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Psary Wieś gm. Secemin, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki  nr 11 o pow. 0,37 ha, 13 o pow. 0,95 ha,  stanowią  mienie gromadzkie. Jednocześnie stosownie do art. 10 §1 kpa zawiadamiam, że zostały zebrane dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji w sprawie dotyczącej uznania za mienie gromadzkie powyżej wskazanych nieruchomości.

2017-11-29

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do Pana Jana Chojnackiego, Pana Mirosława Dziwosz i Pana Jacka Lewandowskiego  dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 1013 z działkami sąsiednimi położonymi w miejscowości Kossów i Kwilina gm.Radków.

2017-11-29

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Bichniów gm. Secemin, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 56 o pow. 0,14 ha, 75 o pow. 0,31 ha, 163 o pow. 1,14 ha, 256 o pow.0,27 ha, 257 o pow. 0,35 ha, 268 o pow. 1,29 ha, 269 o pow. 0,05 ha, 276 o pow. 0,08 ha, 285 o pow. 0,03 ha, 300 o pow. 0,27 ha, 500 o pow. 0,15 ha, 501 o pow. 0,12 ha, 502 o pow. 0,19 ha, 517 o pow. 0,86 ha, 518 o pow. 0,22 ha, 543 o pow. 0,31 ha, 609 o pow. 0,17 ha, 633 o pow. 0,12 ha, 642 o pow. 0,12 ha, 659 o pow. 0,64 ha, 848 o pow. 0,14 ha, 896 o pow. 0,49 ha, 968 o pow. 0,10 ha, 1012 o pow. 1,02 ha, 1013 o pow. 0,06 ha, 1145 o pow. 0,46 ha, 1146 o pow. 0,12 ha, 430 o pow. 1,27 ha, 515 o pow. 1,38 ha, 538 o pow. 0,61 ha, 232 o pow. 1,27 ha, 240 o pow. 1,38 ha,  stanowią  mienie gromadzkie.Jednocześnie stosownie do art. 10 §1 kpa zawiadamiam, że zostały zebrane dowody i  materiały niezbędne do wydania decyzji w spawie dotyczącej uznania za mienie gromadzkie powyżej wskazanych nieruchomości.

2017-11-29

Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż sprzętu rolniczego

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40, 29-100Włoszczowa ogłasza w dniu 28.11.2017r. przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż sprzętu rolniczego.

2017-11-29

Decyzja

 

D e c y z j a

       Na podstawie art. 8a ust. 7 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Dąbie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów
w wspólnocie,

           orzekam

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsiDąbie na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

2017-11-29

Decyzja

 

D e c y z j a

            Na podstawie art. 8a ust. 7 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Ciemiętniki oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów
w wspólnocie,

                                                           orzekam

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Ciemiętniki na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

2017-11-30

Decyzja

 

D e c y z j a 

            Na podstawie art. 8a ust. 7 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Kuczków oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów
w wspólnocie,

                                                           orzekam

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Kuczków na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

2017-11-30

Decyzja

 

D e c y z j a

            Na podstawie art. 8a ust. 7 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Ciemiętniki oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów
w wspólnocie,

                                                           orzekam

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Ciemiętniki na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

2017-11-30

Brak tytułu

2017-11-30

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do właścicieli i spadkobierców działek wyszczególnionych w zawiadomieniach, położonych w obrębie ewid. Bichniów, gm Secemin, dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek  stanowiących własność Nadleśnictwa Koniecpol.

2017-11-30

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do właścicieli i spadkobierców działek wyszczególnionych w zawiadomieniach, położonych w obrębie ewid. Żelisławiczki, gm Secemin, dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek  stanowiących własność Nadleśnictwa Koniecpol.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-02-15 13:34:20, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)