Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2016-10-28

Z A W I A D O M I E N I E - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do – Józef Wawrzak, Maria Krzemińska, Władysław Kulik, Kazimierz Sikora, Cezary Wylęgły, Teresa Wylęgły, Natalia Siedlecka, Halina Racja, Stanisław Racja, Stefan Gliwiński , Anna Majka, Wincenty Stępniak - osób, których miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych. Po okresie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia i opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie zawiadomienie to uważa się za skuteczne.

2016-10-28

Z A W I A D O M I E N I E - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do – Jerzy Wojtasik, Franciszek Kochanowski, Jan Jędras, Zofia Grudniewska, Jan Jagieło, Jan Wróblewski , Irena Przepiórkowska,  Małgorzata Przepiórkowska, Jan Przepiórkowski - osób, których miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych. Po okresie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia i opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie zawiadomienie to uważa się za skuteczne

2016-10-28

Z A W I A D O M I E N I E - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do – Józef Przepiórkowski, Regina Ślęzak - osób, których miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych. Po okresie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia i opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie zawiadomienie to uważa się za skuteczne

2016-10-28

Z A W I A D O M I E N I E - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Ludwika Rajca, s. Jana - osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2016-11-04

Z A W I A D O M I E N I E - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Iwony Łapot c. Włodzimierza i Danielii, Pani Krystyny Łaskawskiej c. Antoniego i Marianny, Pani Danieli Michalskiej c. Józefa i Marianny, Pana Henryka Michalskiego
s. Antoniego i Marianny, Pana Mariana Michalskiego – s. Antoniego i Marianny, Pani Heleny Banaśkiewicz - 
osób, których miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2016-11-04

Z A W I A D O M I E N I E - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Heleny Banaśkiewicz osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2016-11-04

Z A W I A D O M I E N I E - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Heleny Banaśkiewicz - osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2016-11-04

Z A W I A D O M I E N I E - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Sabiny Heleny Dziedzic c. Tomasza i Anastazji, oos. Broniewskiego 15/22 - osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2016-11-04

Z A W I A D O M I E N I E - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Heleny Banaśkiewicz c. Ignacego, ul. Przedborska 7, 29-100 Włoszczowa - osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2016-11-10

Decyzje

w sprawie uznnia działek gruntu za mienie gminne.

2016-11-14

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

na realizację zadania w zakresie prowadzenia w 2017 r. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową

2016-11-24

Z A W I A D O M I E N I E - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Józefa Dziedzica s. Karola i Antoniny - osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2016-12-08

Wykaz pomieszczeń

przeznaczonych do oddania w najem na okres 5 lat w drodze bezprzetargowej.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-06-22 14:26:15, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)