Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2017-05-09

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Heleny Banaśkiewicz dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 648 położonej w miejscowości Włoszczowa.

2017-05-09

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Stanisława Dorobieckiego dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 648 położonej w miejscowości Włoszczowa.

2017-05-09

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Heleny Banaśkiewicz, Pana Ignacego Zaganiacz, Pana Franciszka Nowaka, Pani Wandy Szyndler i Pana Władaysława Zaganiacz dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 519 położonej w miejscowości Włoszczowa.

2017-05-10

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej

Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)  Starosta Włoszczowski podaje do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego przeznaczonej do oddania w najem na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej. Rada Powiatu Włoszczowskiego Uchwałą Nr XXX/173/17 z dnia 27 kwietnia wyraziła zgodę na wynajem pomieszczenia biurowego w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat dla  firmy Unilink S.A. z siedzibą w Warszawie al. Krakowska 2, 02-284 Warszawa o  łącznej powierzchni użytkowej 4,79m2, które znajduje się w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie. 

2017-05-15

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Jana Jędrasa i Pani Marty Jędras dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 503 położonej w miejscowości Bichniów gm. Secemin.

2017-05-17

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do Pani Zofii Toborek dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 412 położonej w miejscowości Wola Wiśniowa.

2017-05-17

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

        
           

2017-05-19

D E C Y Z J A

o uznaniu działek gruntu położonych we wsi Jadwigów gm. Moskorzew oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 257 o pow. 0,59 ha, 258 o pow. 0,59 ha, 260 o pow. 0,42 ha, 262/2 o pow. 0,0532 ha, 263 o pow. 0,18 ha, 266 o pow. 0,04 ha, 267 o pow. 0,11 ha, 268 o pow. 0,03 ha  z a  m i e n i e   gromadzkie.

2017-05-19

Decyzja

o uchyleniu decyzji Starosty Włoszczowskiego znak: GKN.IV.6821.1.4.2016 z dnia 26.07.2016r, orzekającej o uznaniu działek oznaczonych w ewidencji gruntów numer: 48  o pow. 0,43 ha , 131 o pow. 2,17ha, 132 o pow. 0,63 ha, 133 o pow. 0,29 ha. , 134 o pow. 0,23 ha , 135 o pow. 0,12 ha, 136 o pow. 0,44 ha, 137 o pow. 0,27 ha, 138 o pow. 0,12 ha, 139 o pow. 0,28 ha, 140 o pow. 1,34 ha, 141 o pow. 0,01 ha położonych we wsi Lubachowy gm. Moskorzew w części dotyczącej uznania za mienie gminne działki 136 o pow. 0,44 ha.

2017-05-19

D E C Y Z J A

o uznaniu działki gruntu położonej we wsi Kossów gm. Radków oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 781 o powierzchni 0,24 ha  z a  m i e n i e   gromadzkie.

2017-05-19

Decyzja

o uchyleniu decyzji Starosty Włoszczowskiego znak: GKN.IV.6821.1.12.2016 z dnia 26.07.2016r, orzekającej o uznaniu działek oznaczonych w ewidencji gruntów numer: 93 o pow. 0,88 ha, 149 o pow. 0,19 ha, 250 o pow. 0,39 ha, 257 o pow. 0,32 ha, 297 o pow. 0,17 ha, 283 o pow. 0,72 ha, 342 o pow. 0,30 ha, 353 o pow. 0,79 ha, 372 o pow. 0,78 ha, 444 o pow. 0,29 ha, 445 o pow. 0,11 ha, 456 o pow. 0,17 ha, 501 o pow. 0,24 ha, 518 o pow. 0,13 ha, 520 o pow. 0,05 ha, 571 o pow. 0,08 ha, 573 o pow. 0,80 ha, 574 o pow. 0,33 ha, 626 o  pow. 1,53 ha  położonych we wsi Moskorzew gm. Moskorzew w części dotyczącej uznania za mienie gminne działek:  250 o pow. 0,39 ha, 283 o pow. 0,72 ha, 297 o pow.0,17ha, 444 o pow. 0,29 ha, 445 o pow. 0,11 ha, 456 o pow. 0,17 ha, 518 o pow. 0, 13 ha, 520 o pow. 0, 05 ha, 571 o pow. 0, 08 ha, 501 o pow. 0, 24 ha.

2017-05-19

Decyzja

o uchyleniu decyzji Starosty Włoszczowskiego znak: GKN.IV.6821.1.1.2016 z dnia 26.07.2016r, orzekającej o uznaniu działek oznaczonych w ewidencji gruntów numer: 2 o pow. 0,13 ha, 79 o pow. 1,24 ha, 89 o pow. 0,84 ha, 94 o pow. 0,20 ha, 111 o pow. 0,27 ha, 131 o pow. 0,05 ha, 132 o pow. 0,08 ha, 151 o pow. 0,36 ha, 196 o pow. 0,96 ha, 198 o pow. 0,58 ha, 199 o pow. 0,57 ha, 417 o pow. 0,06 ha, 445 o pow. 0,38 ha, 472 o pow. 0,03 ha, 489 o pow. 0,60 ha, 569 o pow. 0,59 ha, 578 o pow. 0,64 ha, 612 o pow. 1,40 ha, 675 o pow. 0,15 ha, 732 o pow. 0,46 ha, 739 o pow. 0,24 ha, 754 o pow. 0,08 ha, 766 o pow. 0,58 ha, 821 o pow. 0,39 ha, 880 o pow. 0,09 ha, 1025 o pow. 0,05 ha, 1026 o pow. 0,10 ha, 1052 o pow. 0,11 ha, 1249 o pow. 0,34 ha, 1250 o pow. 0,62 ha  położonych we wsi Tarnawa Góra gm. Moskorzew w części dotyczącej uznania za mienie gminne działki 1249 o pow. 0,34 ha.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-20 11:23:24, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)