Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2017-11-21

Zawiadomienie


Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Marchocice gm. Secemin, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 156 o pow. 0,24 ha oraz 1196/2 o pow. 0,37 ha stanowią mienie gromadzkie.Jednocześnie stosownie do art. 10 §1 kpa zawiadamiam, że zostały zebrane dowody  i materiały niezbędne do wydania decyzji w sprawie dotyczącej uznania za mienie gromadzkie powyżej wskazanych nieruchomości.

2017-11-21

Zawiadomienie


Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomość położona w obrębie Kuczków gm. Secemin, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 3.90 o pow. 0,14 ha, stanowi mienie gromadzkie.Jednocześnie stosownie do art. 10 §1 kpa zawiadamiam, że zostały zebrane dowody  i materiały niezbędne do wydania decyzji w sprawie dotyczącej uznania za mienie gromadzkie powyższej nieruchomości.

2017-11-21

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Psary Wieś gm. Secemin, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki   nr 1/9 o pow. 0,53 ha, 12 o pow. 0,40 ha, 332 o pow. 1,34 ha, 429/2 o pow. 0,22 ha, 460  o pow. 0,07 ha, 461 o pow. 0,09 ha, 465 o pow. 0,12 ha, 467 o pow. 0,09 ha, 535 o pow. 0,59 ha, 662 o pow. 0,18 ha, 680 o pow. 0,13 ha, 718 o pow. 0,41 ha, 1.41 o pow. 0,1029 ha,   stanowią  mienie gromadzkie.Jednocześnie stosownie do art. 10 §1 kpa zawiadamiam, że zostały zebrane dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji w sprawie dotyczącej uznania za mienie gromadzkie powyżej wskazanych nieruchomości.

2017-11-21

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomość położona w obrębie Wola Wolica gm. Secemin, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 120 o pow. 22,53 ha, stanowi mienie gromadzkie.Jednocześnie stosownie do art. 10 §1 kpa zawiadamiam, że zostały zebrane dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji w sprawie dotyczącej uznania za mienie gromadzkie powyższej nieruchomości.

2017-11-21

Zawiadomienie


Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Krzepin gm. Secemin, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki  nr 39 o pow. 1,94 ha, 348 o pow. 2,12 ha, 469 o pow. 0,06 ha, 689 o pow. 9,91 ha, 690 o pow. 12,66 ha, 703 o pow. 0,82 ha, 800 o pow. 0,87 ha, 909 o pow. 0,80 ha, 81/1 o pow. 1,64 ha, 81/3 o pow. 0,61 ha, 86 o pow. 0,09 ha, 97 o pow. 1,16 ha, 169 o pow. 0,47 ha, 170 o pow. 0,40 ha, 190 o pow. 0,22 ha, 191 o pow. 0,41 ha, 194 o pow. 0,71 ha, 195 o pow. 0,62 ha, 1.347 o pow. 0,08 ha, 349 o pow. 0,56 ha, 390 o pow. 0,45 ha, 468 o pow. 0,56 ha, 617 o pow. 0,09 ha, 704 o pow. 0,06 ha, 717 o pow. 1,39 ha, 761 o pow. 0,10 ha, 763 o pow. 0,84 ha, 767 o pow. 0,11 ha, 801 o pow. 0,29 ha, 869 o pow. 0,16 ha, 918 o pow. 0,01 ha, stanowią  mienie gromadzkie.Jednocześnie stosownie do art. 10 §1 kpa zawiadamiam, że zostały zebrane dowody   i materiały niezbędne do wydania decyzji w sprawie dotyczącej uznania za mienie gromadzkie powyżej wskazanych nieruchomości.

2017-11-21

Zawiadomienie


Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Krzepice gm. Secemin, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki  nr:  482/5 o pow. 0,02 ha, 482/7 o pow. 0,0925 ha,  stanowią  mienie gromadzkie.Jednocześnie stosownie do art. 10 §1 kpa zawiadamiam, że zostały zebrane dowody  i materiały niezbędne do wydania decyzji w sprawie dotyczącej uznania za mienie gromadzkie powyżej wskazanych nieruchomości.

2017-11-21

Zawiadomienie


Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Brzozowa gm. Secemin, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 100/3 o pow. 2,57 ha, 140 o pow. 0,05 ha, 557 o pow. 0,02 ha, 751 o pow. 0,13 ha, 1143/2 o pow. 0,37 ha, 2051/2 o pow. 1,62 ha,  stanowią  mienie gromadzkie.Jednocześnie stosownie do art. 10 §1 kpa zawiadamiam, że zostały zebrane dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji w sprawie dotyczącej uznania za mienie gromadzkie powyżej wskazanych nieruchomości.

2017-11-21

Zawiadomienie


Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Wałkonowy Górne gm. Secemin, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 182/1 o pow. 0,21 ha oraz 291 o pow. 0,75 ha stanowią mienie gromadzkie.Jednocześnie stosownie do art. 10 §1 kpa zawiadamiam, że zostały zebrane dowody  i materiały niezbędne do wydania decyzji w sprawie dotyczącej uznania za mienie gromadzkie powyżej wskazanych nieruchomości.

2017-11-21

Zawiadomienie


Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Dąbie gm. Secemin, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki  nr 265 o pow. 0,12 ha, 266/5 o pow. 0,0299 ha, 266/6 o pow. 0,0282 ha, 266/7 o pow. 0,0802 ha, 266/8 o pow. 0,0261 ha, 267/2 o pow. 0,02 ha, 267/3 o pow. 0,27 ha, 268 o pow. 0,36 ha, 269/2 o pow. 0,36 ha, 270 o pow. 0,64 ha, 271 o pow. 0,09 ha, 272 o pow. 2,29 ha, 273o pow. 0,99 ha, 274 o pow. 0,18 ha, 275 o pow. 0,31 ha, 276 o pow. 0,48 ha, 277 o pow. 0,23 ha, 278 o pow. 0,11 ha, 279 o pow. 0,34 ha, 280 o pow. 0,38 ha, 281 o pow. 0,19 ha, 283  o pow. 0,07 ha, 285 o pow. 0,87 ha, 286 o pow. 0,30 ha, 288 o pow. 0,12 ha, 290 o pow. 0,13 ha, 294 o pow. 0,11 ha, stanowią  mienie gromadzkie.Jednocześnie stosownie do art. 10 §1 kpa zawiadamiam, że zostały zebrane dowody  i materiały niezbędne do wydania decyzji w sprawie dotyczącej uznania za mienie gromadzkie powyżej wskazanych nieruchomości.

2017-11-21

Zawiadomienie


Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Wałkonowy Dolne gm. Secemin, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 17/2 o pow. 0,07 ha, 19/2 o pow. 0,09 ha, 22/2 o pow. 0,06 ha, 52/2  o pow. 0,0047 ha, 54/2 o pow. 0,15 ha, 64/2 o pow. 0,03 ha, 66/2 o pow. 0,04 ha, 125 o pow. 0,41 ha, 162 o pow. 0,70 ha, 163 o pow. 0,27 ha, 185/2 o pow. 0,13 ha, 187 o pow. 0,39 ha, 188 o pow. 0,11 ha, 195/2 o pow.0,12 ha, 199/2 o pow. 0,05 ha, 321 o pow. 0,13 ha, 322/1 o pow. 0,34 ha, 380 o pow. 0, 02 ha, 489 o pow. 0,33 ha, 492 o pow. 0,20 ha, 493 o pow. 0,02  ha, 597  o pow.0,14 ha, 604 o pow. 0,09 ha, 618 o pow. 0,04 ha, 638 o pow. 0,01 ha, 649 o pow. 0,17 ha, 652 o pow. 0,04 ha, 679 o pow. 0,23 ha, 799 o pow. 0,12 ha, 818 o pow. 0,17 ha, stanowią mienie gromadzkie.Jednocześnie stosownie do art. 10 §1 kpa zawiadamiam, że zostały zebrane dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji w sprawie dotyczącej uznania za mienie gromadzkie powyżej wskazanych nieruchomości.

2017-11-22

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do Pani Kazimiery Rogala  dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek 454 i 456 położonych w miejscowości Sulików gm.Radków.

2017-11-23

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do właścicieli i spadkobierców działek 1387, 1389/1, 1389/2, 1512, 1444/2 i 1480 położonych w obrębie ewid. Moskorzew, gm Moskorzew, dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 1388 stanowiącej własność Nadleśnictwa Koniecpol.

2017-11-23

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do właścicieli i spadkobierców działek wyszczególnionych w załacznikach, położonych w obrębie ewid. Bichniów, Czaryż i Wałkonowy Górne, gm Secemin, dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek  stanowiących własność Nadleśnictwa Koniecpol.

2017-11-23

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do właścicieli i spadkobierców działek wyszczególnionych w załacznikach, położonych w obrębie ewid. Chlewska Wola, gm Moskorzew, dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek  stanowiących własność Nadleśnictwa Koniecpol.

2017-11-27

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do Pana Stefana Wiśniewskiego, Pani Genowefy Wiśniewskiej, Pani Stanisławy Wiśniewskiej i Pana Stanisława Wiśniewskiego  dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 190/7 położonej w miejscowości Psary Wieś gm. Secemin, czynności powyższe dotyczyć będą także działek sąsiednich - . 185/7, 192/7, 194/7 i 1/7


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-24 13:22:36, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)