Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2016-11-04

Z A W I A D O M I E N I E - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Sabiny Heleny Dziedzic c. Tomasza i Anastazji, oos. Broniewskiego 15/22 - osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2016-11-04

Z A W I A D O M I E N I E - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Heleny Banaśkiewicz c. Ignacego, ul. Przedborska 7, 29-100 Włoszczowa - osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2016-11-10

Decyzje

w sprawie uznnia działek gruntu za mienie gminne.

2016-11-14

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

na realizację zadania w zakresie prowadzenia w 2017 r. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową

2016-11-24

Z A W I A D O M I E N I E - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Józefa Dziedzica s. Karola i Antoniny - osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2016-12-08

Wykaz pomieszczeń

przeznaczonych do oddania w najem na okres 5 lat w drodze bezprzetargowej.

2016-12-16

Z A W I A D O M I E N I E - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

dotyczy: Stanisława Wiśniewskiego, Aleksandry Wiśniewskiej, Bolesława Śniguckiego i Zofii Śniguckiej oraz potencjalnych spadkobierców tych osób

2016-12-28

Decyzja

o uznaniu działek gruntu położonych w miejscowości Gruszczyn, gm. Krasocin za mienie gminne.

2017-01-10

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

        
       
 

2017-01-19

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

dot.Pani Walerii Cholerzyńskiej i spadkobierców P. Walerii Cholerzyńskiej

2017-01-30

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

dot. Pana Eugeniusza Biały i Pani Janiny Milewskiej.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-19 14:27:27, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)