Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2017-07-19

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Edwarda Birnat, Jana Biernat, Stanisława Biernat, Wacława Biernat, Włodzimierza Biernat, Pani Stefanii Chruścińskiej, Danuty Grudniewskiej, Zofii Grudniewskiej Joanny Warzak, Jolanty Wydrychewicz dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 155 położonej w miejscowości Bichniów, gm. Secemin.

2017-08-01

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Wiesławy Muc dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 619 położonej w miejscowości Psary Kolonia, gm. Secemin.

2017-08-01

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Michała Miłaszewskiego i Pani Lucyny Miłaszewskiej  dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 1154 położonej w miejscowości Marchocice gm.Secemin.

2017-08-02

Pisemny Przetarg ofertowy na sprzedaż sprzętu rolniczego

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40 , 29-100 Włoszczowa ogłasza w dniu 26.07.2017r. przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż sprzętu rolniczego.

2017-08-03

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Mariusza Wywiał i Pani Renaty Wywiał  dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 619 położonej w miejscowości Psary Kolonia gm.Secemin.

2017-08-03

Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty we Włoszczowie ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektor ds. księgowości w Powiatowym Centrum Oświaty we Włoszczowie

Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty we Włoszczowie ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektor ds. księgowości w Powiatowym Centrum Oświaty we Włoszczowie

2017-08-04

Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) ogłasza V przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego, położonych we Włoszczowie w obrębie ewidencyjnym 06.

2017-08-04

Zawiadomienie

 

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania w sprawie uchylenia  w części ostatecznej decyzji

       Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamia, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie uchylenia ostatecznej decyzji znak: GKN.IV.6821.1.26.2016 z dnia 27.09.2016r, w części dotyczącej uznania działek oznaczonych w ewidencji gruntów numer: 78 o pow. 0,10 ha, 86 o pow. 0,18 ha, 157 o pow. 0,24 ha położonych we wsi Chebdzie gm. Moskorzew za „mienie gminne”.

2017-08-08

Ogłoszenie

ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włoszczowie.

2017-08-10

Decyzja Krasocin mienie gromadzkie

D E C Y Z J A

uznająca działkę gruntu położoną we wsi Krasocin gm. Krasocin oznaczoną    w ewidencji gruntów jako działka nr: 991 o pow. 0, 98 ha, za mienie gromadzkie.

2017-08-23

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do Pana Eugeniusza Biały, Pana Stanisława Biały i Pani Danuty Biały  dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 569/1 położonej w miejscowości Żelisławice gm.Secemin.

2017-08-24

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Marii Chojnackiej i Pani Anny Parzniewskiej dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek 91 i 101 położonych w miejscowości Kwilina gm.Radków.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-24 13:22:36, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)