Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2017-06-26

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załaczniku niniejszego zawiadomienia dot. czynności ustalenia przebiegu granic w miejscowości Wola Świdzińska, gm. Krasocin - w związku z opracowaniem mapy z projektem podziału niezbędnej do postępowania dot. potwierdzenia prawa własaności zarządcy drogi publicznej do działek zajętych pod pas drogowy.

2017-06-27

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Marka Bugajskiego i Pana Artura Jakubskiego dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek 1598 i 1602/1 położonych w miejscowości Secemin.

2017-06-29

Nabór na wolne stanowisko informatyka w Powiatowym Centum Oświaty we Włoszczowie

Dyrektor Powiatowego Centum Oświaty we Włoszczowie ogłasza konkurs na wolne stanowisko informatyka w Powiatowym Centrum Oświaty we Włoszczowie

2017-06-30

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z  art. 8a ust. 1 i 8b ustawy z dnia 29.06.1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U.2016.703) zawiadamiam, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej obejmującej działki ewidencyjne nr: 78, 156, 272 położone w obrębie ewidencyjnym Ciemiętniki gminie Kluczewsko.

2017-06-30

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z  art. 8a ust. 1 i 8b ustawy z dnia 29.06.1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U.2016.703) zawiadamiam, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej obejmującej działki ewidencyjne nr: 17, 184, 34/19, 85/6, 85/7, 235, 236 położone w obrębie ewidencyjnym Dąbie gminie Secemin. 

2017-06-30

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z  art. 8a ust. 1 i 8b ustawy z dnia 29.06.1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U.2016.703) zawiadamiam, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej obejmującej działki ewidencyjne nr: 181, 190, 191,  215, 218, 329, 332, 333, 334, 362, 366/1, 366/2, 367, 368/1, 368/2, 372, 374, 375, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 507, 508, 516/2, 517/4, 517/9, 518/9, 518/10, 518/11, 519/2, 710, 841, położone w obrębie ewidencyjnym Wola Wolica gminie Secemin.

2017-06-30

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana  Bartłomieja Sitek i Pana Macieja Sitek dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 799 położonej w miejscowości Silpia Duża.

2017-06-30

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

       
 

2017-07-19

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Antoniego Kochanowskiego dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 414 położonej w miejscowości Bichniów gm.Secemin.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-24 13:22:36, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)