Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2017-05-19

Decyzja

o uchyleniu decyzji Starosty Włoszczowskiego znak: GKN.IV.6821.1.4.2016 z dnia 26.07.2016r, orzekającej o uznaniu działek oznaczonych w ewidencji gruntów numer: 48  o pow. 0,43 ha , 131 o pow. 2,17ha, 132 o pow. 0,63 ha, 133 o pow. 0,29 ha. , 134 o pow. 0,23 ha , 135 o pow. 0,12 ha, 136 o pow. 0,44 ha, 137 o pow. 0,27 ha, 138 o pow. 0,12 ha, 139 o pow. 0,28 ha, 140 o pow. 1,34 ha, 141 o pow. 0,01 ha położonych we wsi Lubachowy gm. Moskorzew w części dotyczącej uznania za mienie gminne działki 136 o pow. 0,44 ha.

2017-05-19

D E C Y Z J A

o uznaniu działki gruntu położonej we wsi Kossów gm. Radków oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 781 o powierzchni 0,24 ha  z a  m i e n i e   gromadzkie.

2017-05-19

Decyzja

o uchyleniu decyzji Starosty Włoszczowskiego znak: GKN.IV.6821.1.12.2016 z dnia 26.07.2016r, orzekającej o uznaniu działek oznaczonych w ewidencji gruntów numer: 93 o pow. 0,88 ha, 149 o pow. 0,19 ha, 250 o pow. 0,39 ha, 257 o pow. 0,32 ha, 297 o pow. 0,17 ha, 283 o pow. 0,72 ha, 342 o pow. 0,30 ha, 353 o pow. 0,79 ha, 372 o pow. 0,78 ha, 444 o pow. 0,29 ha, 445 o pow. 0,11 ha, 456 o pow. 0,17 ha, 501 o pow. 0,24 ha, 518 o pow. 0,13 ha, 520 o pow. 0,05 ha, 571 o pow. 0,08 ha, 573 o pow. 0,80 ha, 574 o pow. 0,33 ha, 626 o  pow. 1,53 ha  położonych we wsi Moskorzew gm. Moskorzew w części dotyczącej uznania za mienie gminne działek:  250 o pow. 0,39 ha, 283 o pow. 0,72 ha, 297 o pow.0,17ha, 444 o pow. 0,29 ha, 445 o pow. 0,11 ha, 456 o pow. 0,17 ha, 518 o pow. 0, 13 ha, 520 o pow. 0, 05 ha, 571 o pow. 0, 08 ha, 501 o pow. 0, 24 ha.

2017-05-19

Decyzja

o uchyleniu decyzji Starosty Włoszczowskiego znak: GKN.IV.6821.1.1.2016 z dnia 26.07.2016r, orzekającej o uznaniu działek oznaczonych w ewidencji gruntów numer: 2 o pow. 0,13 ha, 79 o pow. 1,24 ha, 89 o pow. 0,84 ha, 94 o pow. 0,20 ha, 111 o pow. 0,27 ha, 131 o pow. 0,05 ha, 132 o pow. 0,08 ha, 151 o pow. 0,36 ha, 196 o pow. 0,96 ha, 198 o pow. 0,58 ha, 199 o pow. 0,57 ha, 417 o pow. 0,06 ha, 445 o pow. 0,38 ha, 472 o pow. 0,03 ha, 489 o pow. 0,60 ha, 569 o pow. 0,59 ha, 578 o pow. 0,64 ha, 612 o pow. 1,40 ha, 675 o pow. 0,15 ha, 732 o pow. 0,46 ha, 739 o pow. 0,24 ha, 754 o pow. 0,08 ha, 766 o pow. 0,58 ha, 821 o pow. 0,39 ha, 880 o pow. 0,09 ha, 1025 o pow. 0,05 ha, 1026 o pow. 0,10 ha, 1052 o pow. 0,11 ha, 1249 o pow. 0,34 ha, 1250 o pow. 0,62 ha  położonych we wsi Tarnawa Góra gm. Moskorzew w części dotyczącej uznania za mienie gminne działki 1249 o pow. 0,34 ha.

2017-05-22

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

       
 

2017-05-26

Uchwała Nr 50/17 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z realizacji Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (2016 r.)

2017-06-01

Ogłoszenie o konkursie

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie.

2017-06-01

Ogłoszenie o konkursie

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie.

2017-06-05

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j.) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Nowy Dwór gm. Krasocin, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: 102/4  o pow. 0,61 ha i 229/1 o pow. 0,29 ha; obrębie Ludynia gm. Krasocin oznaczonej jako działka nr 6 o pow. 0,51 ha; obrębie Ostrów gm. Krasocin oznaczonych jako działki o nr: 263/3 o pow. 0,0212 ha, 299/1 o pow. 0,0012 ha, 504 o pow. 0,30 ha, 338/2 o pow. 0,06 ha, 400/1 o pow. 0,25 ha, 543/1 o pow. 0,09 ha; obrębie Borowiec gm. Krasocin oznaczonej jako działka nr 32 o pow. 0,10 ha,  stanowią  mienie gromadzkie.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-24 13:22:36, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)