Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2016-03-15

Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach o zezwoleniu na złożenie depozytu.

2016-03-17

ZAWIADOMIENIE - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Bernarda – Jana Zimoląga s. Jana i Stanisławy - osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2016-03-18

ZAWIADOMIENIE - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Barbary Wolskiej c. Juliana i Zofii - osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2016-03-18

ZAWIADOMIENIE - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do spadkobierców Pani Marty Stępniak, zam. ul. Czarnieckiego 36, 29-145 Secemin, - osób, których miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2016-03-29

Zawiadomienie - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Barbary Książek, - osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2016-03-29

Zawiadomienie - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Jerzego Książek, - osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2016-04-21

ZAWIADOMIENIE - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Mariana Śmietany zam. Zawiercie, - osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2016-04-21

OGŁOSZENIE - Starosty Włoszczowskiego

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania.

2016-04-25

Uchwała Nr 25/16 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 12 kwietnia 2016r.

w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z realizacji Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (za 2015 r.)

2016-05-02

Z A W I A D O M I E N I E - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Konrada Zientala s. Czesława i Janiny - osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-24 14:35:2, zmian dokonał(a): Krzysztof Rusek

WCAG 2.0 (Level AA)