Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2015-10-13

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Starosta Włoszczowski informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia
odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Mieczyn gm. Krasocin.

2015-10-13

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Starosta Włoszczowski informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Mieczyn gm. Krasocin.

2015-10-13

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Starosta Włoszczowski informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Występy gm. Krasocin.

2015-10-19

Ogłoszenie Zarządu Powiatu

w sprawie możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe kandydatów do składu komisji opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realziację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.
2015-10-27

Z A W I A D O M I E N I E - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Zdzisławy Soleckiej - osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2015-10-27

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Edwarda Tatara - osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2015-10-27

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Wojciecha Mastrowskiego - osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2015-10-29

Informacja Nr GKN.III.6620.1.224.2015

w  sprawie operatu opisowo - kartograficznego  opracowanego  dla obrębów ewidencyjnych:   Brzeście, Ciemiętniki, Jakubowice,  Januszewice, Kluczewsko, Komorniki, Komparzów, Miedziana Góra, Nowiny, Pilczyca, Rzewuszyce, Stanowiska, Zabrodzie, Zalesie  położonych w gminie  Kluczewsko,  powiatu  włoszczowskiego

2015-11-05

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadania publicznego Powiatu Włoszczowskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego
2015-11-10

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Wioletty Anny Bladziak, Pani Krystyny Maszczyńskiej, Pana Zdzisława Stolarskiego, Pana Henryka Sękowskiego, Pani Bronisławy Musiał, Pana Jana Cisowskiego, Pana Floriana Skiba, Pani Władysławy Cisowskiej, Pana Stanisława Nowaka, Pani Apolonii Bator, Pana Łukasza Tomasza Gruszczyńskiego, Pani Józefy Kaczmarskiej, Pani Katarzyny Tobojka, Pana Stanisława Wnuczek, Pana Józefa Dziedzic, Pana Józefa Dominik, Pana Władysława Bugajny, Pani Józefy Błaszczyk, Pani Władysławy Skiba, Pana Stanisława Gradońskiego, Pani Bronisławy Kusa, Pana Mariana Cisowskiego, Pani Adeli Wnuczek, - osób, których miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych. Po okresie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia i opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie zawiadomienie to uważa się za skuteczne.
2015-11-10

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Grażyny Świercz, Pani Marianny Dziedzic, Pani Bronisławy Konik, Pana Macieja Kamila Sitek, Pana Bartłomieja Grzegorza Sitek, Pani Aleksandry Hilaszek, Pani Krystyny Dziembor, Pana Piotra Hilaszek, Pana Józefa Szałańskiego, Pana Jerzego Michała Dziedzica, Pani Stefanii Harazińskiej, Pani Heleny Niewiadomskiej, Pani Grażyny Mrożek, Pana Wojciecha Mariana Kusa, Pani Janiny Szałańskiej, Pana Józefa Koza, Pana Zdzisława Konik, Pana Mariana Jana Bugajny, Pana Józefa Dziedzica, Pana Jana Krzyszkowskiego, Pana Mikołaja Adama Bałdys - osób, których miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych. Po okresie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia i opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie zawiadomienie to uważa się za skuteczne.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-06-22 14:26:15, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)