Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2017-03-03

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

dot. osób będących właścicielami działek wyszczególnionych w załączniku nr 1 do zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.  Powyższe czynności realizowane są w ramach zadania: "Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 78  z drogą powiatową  nr 0237T w miejscowości Chlewice.

2017-03-06

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

dot. Jerzego Lewandowskiego s. Stefana i Natalii.

2017-03-06

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

dot. P. Ewy Kuśmierczyk c.Michała i Anny.

2017-03-06

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Janiny Supernat.

2017-03-20

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Andrzeja Koza, Pani Franciszki Koza, Pana Janusza Koza, Pani Stanisławy Marszałek oraz ich następców prawnych.

2017-03-24

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienia dot. mieszkańców miejscowości Chlewice publikowane w związku z realizacją zadania projektowego pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 na odcinku Moskorzew - Ślęcin" -

2017-03-24

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienia dot. mieszkańców miejscowości Damiany publikowane w związku z realizacją zadania projektowego pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 na odcinku Moskorzew - Ślęcin" -

2017-03-24

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienia dot. mieszkańców miejscowości Kolonia Chlewice publikowane w związku z realizacją zadania projektowego pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 na odcinku Moskorzew - Ślęcin" -

2017-03-24

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienia dot. mieszkańców miejscowości Moskorzew publikowane w związku z realizacją zadania projektowego pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 na odcinku Moskorzew - Ślęcin" -

2017-03-24

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnonych w załączniku, dot. działek położonych w miejscowości Moskorzew.

2017-03-24

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnonych w załączniku - dot. działek położonych w miejscowości Dalekie.

2017-03-24

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnonych w załączniku, dot. działek położonych w miejscowości Dalekie,

2017-03-24

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnonych w załączniku - dot. działęk położonych w miejscowości Moskorzew.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-24 13:22:36, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)