Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2016-10-17

Zawiadomienieo czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Eleonory Cieśli, Pana Stanisława Cieśli, Pana Jana Popczyka, Pani Haliny Popczyk, Pana Józefa Oracza, Pani Teresy Ostrowskiej, Pana Henryka Stolarskiego, Pani Moniki Popczyk, Pana Grzegorza Czech, Pana Stanisława Groja, Pani Renaty Derwońki, Pani Zenobii Rajca, Pana Mieczysława Cieśli, Pana Władysława Kubat, Pana Józefa Walczak - osób, których miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2016-10-17

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

2016-10-21

Z A W I A D O M I E N I E - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Jerzego Szczepanika, Pani Heleny Celebańskiej, Pana Marka Celebańskiego, Pani Krystyny Prasotek, Pana Adama Rudziks, Pani Heleny Rudziks, Pana Stanisława Nowaka Pani Marianny Bugajnej, Pana Bronisława Gładyś, Pani Leokadii Wilcząb, Pani Honoraty Batorskiej, Pani Zofii Janus, Pani Cecylii Bator - osób, których miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych. Po okresie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia i opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie zawiadomienie to uważa się za skuteczne.

2016-10-25

Postanowienie

o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów wsi Bichniów, gm. Secemin o łącznej powierzchni 644,3493ha.

2016-10-28

Z A W I A D O M I E N I E - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do – Józef Wawrzak, Maria Krzemińska, Władysław Kulik, Kazimierz Sikora, Cezary Wylęgły, Teresa Wylęgły, Natalia Siedlecka, Halina Racja, Stanisław Racja, Stefan Gliwiński , Anna Majka, Wincenty Stępniak - osób, których miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych. Po okresie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia i opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie zawiadomienie to uważa się za skuteczne.

2016-10-28

Z A W I A D O M I E N I E - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do – Jerzy Wojtasik, Franciszek Kochanowski, Jan Jędras, Zofia Grudniewska, Jan Jagieło, Jan Wróblewski , Irena Przepiórkowska,  Małgorzata Przepiórkowska, Jan Przepiórkowski - osób, których miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych. Po okresie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia i opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie zawiadomienie to uważa się za skuteczne

2016-10-28

Z A W I A D O M I E N I E - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do – Józef Przepiórkowski, Regina Ślęzak - osób, których miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych. Po okresie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia i opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie zawiadomienie to uważa się za skuteczne

2016-10-28

Z A W I A D O M I E N I E - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Ludwika Rajca, s. Jana - osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2016-11-04

Z A W I A D O M I E N I E - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Iwony Łapot c. Włodzimierza i Danielii, Pani Krystyny Łaskawskiej c. Antoniego i Marianny, Pani Danieli Michalskiej c. Józefa i Marianny, Pana Henryka Michalskiego
s. Antoniego i Marianny, Pana Mariana Michalskiego – s. Antoniego i Marianny, Pani Heleny Banaśkiewicz - 
osób, których miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2016-11-04

Z A W I A D O M I E N I E - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Heleny Banaśkiewicz osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2016-11-04

Z A W I A D O M I E N I E - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Heleny Banaśkiewicz - osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2016-11-04

Z A W I A D O M I E N I E - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Sabiny Heleny Dziedzic c. Tomasza i Anastazji, oos. Broniewskiego 15/22 - osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2016-11-04

Z A W I A D O M I E N I E - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Heleny Banaśkiewicz c. Ignacego, ul. Przedborska 7, 29-100 Włoszczowa - osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2016-11-10

Decyzje

w sprawie uznnia działek gruntu za mienie gminne.

2016-11-14

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

na realizację zadania w zakresie prowadzenia w 2017 r. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-02-15 13:34:20, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)