Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2016-12-08

Wykaz pomieszczeń

przeznaczonych do oddania w najem na okres 5 lat w drodze bezprzetargowej.

2016-12-16

Z A W I A D O M I E N I E - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

dotyczy: Stanisława Wiśniewskiego, Aleksandry Wiśniewskiej, Bolesława Śniguckiego i Zofii Śniguckiej oraz potencjalnych spadkobierców tych osób

2016-12-28

Decyzja

o uznaniu działek gruntu położonych w miejscowości Gruszczyn, gm. Krasocin za mienie gminne.

2017-01-10

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

        
       
 

2017-01-19

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

dot.Pani Walerii Cholerzyńskiej i spadkobierców P. Walerii Cholerzyńskiej

2017-01-30

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

dot. Pana Eugeniusza Biały i Pani Janiny Milewskiej.

2017-02-02

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Kazimiery Czok, Pana Władysława Czok i Pana Józefa Czok - zam. Krzepin.

2017-02-03

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Marcina Kabała i Pana Artura Kabała - zam. Łachów.

2017-02-09

Ogłoszenie

2017-02-10

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Tadeusza Wydrych i Pani Krystyny Wydrych.

2017-02-24

Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa ZOZ we Włoszczowie


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-24 13:22:36, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)