Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2015-11-16

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Wandy Winiszewskiej, Pana Mariana Piątkowskiego, Pana Stanisława Kryczka - osób, których miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych. Po okresie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia i opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie zawiadomienie to uważa się za skuteczne.

2015-11-17

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Leokadii Florczyk, Pani Michaliny Sufin c. Władysława, Pana Józefa Walczaka s. Stanisława, Pani Barbary Hajdas, Pana Władysława Stępniaka s. Władysława, Pana Kazimierza Florczyka - osób, których miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych. Po okresie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia i opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie zawiadomienie to uważa się za skuteczne.

2015-11-17

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Tadeusza Grabowskiego, Pani Danuty Grabowskiej, Pani Iwony Grabowskiej, Pani Małgorzaty Grabowskiej, Pana Stanisława Muchalskiego, Pana Mieczysława Jędrasa i Pani Lili Ligorowskiej- osób, których miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych. Po okresie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia i opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie zawiadomienie to uważa się za skuteczne.

2015-11-19

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Beaty Leszek c. Jana i Grażyny - osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2015-11-19

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Władysława Ostrowskiego s. Stanisława i Pana Tadeusza Jadczyka - osób, których miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2015-11-24

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Bolesława Pasoń, Pani Danuty Krawczyk c. Stanisława i Alfredy, Pana Alfreda Dziembor, Pana Stanisława Powązki s. Stanisława, Pani Anny Wawrzak - osób, których miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2015-12-01

Ogłoszenie Starosty Włoszczowskiego

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie Powiatu Włoszczowskiego w okresie od 1 stycznia 2017 roku

2015-12-03

Decyzje Starosty Włoszczowskiego w sprawie o ustalenie odszkodowania

Decyzje w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Powiat Włoszczowski prawa własności nieruchomości położonych w obrębie Mieczyn, gm. Krasocin.

2015-12-03

Uchwała Nr XIII/76/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. - o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (na 2016r.)".
2015-12-09

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert

na realizację w 2016 r. zadania publicznego Powiatu Włoszczowskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-20 11:23:24, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)