Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2014-12-15

Informacja Starosty Włoszczowskiego

   
  

2014-12-16

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

           
                
                

2015-01-02

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

 
2015-02-03

Ogłoszenie Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie

w sprawie poszukiwania spadkobierców zmarłej mieszkanki
2015-02-05

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Haliny Czyżewskiej, Pana Jerzego Czyżewskiego, Pana Romana Czyżewskiego, Pana Stanisława Czyżewskiego i Pani Danuty Roman - osób, których miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2015-02-17

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Żanety Katarzyny Krzysztofik c. Zenona i Teresy - osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2015-02-20

Z A W I A D O M I E N I E - o czynnościach związanych z wyznaczeniem/wznowieniem punktów granicznych

Zawiadomienie skierowane do Pani Bożeny Anny Goldsztajn, Pani Jolanty Teresy Grunwald, Pani Wiesławy Anny Jaros, Pani Elżbiety Małgorzaty Maślanki i Pana Roberta Dariusza Fidera - osób, których miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2015-03-03

Ogłoszenie

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Powiatu Włoszczowskiego na lata 2014 - 2020.

2015-03-19

Ogłoszenie

Konsultacje społeczne projektu dokumentu: „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Włoszczowskim na lata 2015-2017”

2015-04-07

Z A W I A D O M I E N I E - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Jana Stępniewskiego i Pana Feliksa Bańcera - osób, których miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-06-22 14:26:15, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)