Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2016-01-04

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Jana Wawrzaka s. Bolesława i Pana Zbigniewa Struzika s. Henryka i Kazimiery - osób, których miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych. Po okresie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia i opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie zawiadomienie to uważa się za skuteczne.

2016-01-05

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Heleny Sobczak, - osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2016-01-07

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Uproszczonego planu urządzenia lasu wsi Chotów gmina Krasocin, pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie na okres 01.01.2016 – 31.12.2025.

2016-01-07

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Uproszczonego planu urządzenia lasu wsi Sułków gmina Krasocin, pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie na okres 01.01.2016 – 31.12.2025

2016-01-07

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Uproszczonego planu urządzenia lasu wsi Świdno gmina Krasocin, pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie na okres 01.01.2016 – 31.12.2025

2016-01-29

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej

Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 782 z późn. zm.)  Starosta Włoszczowski podaje do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej.

2016-02-01

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Stanisława Potockiego - osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-11 14:14:53, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)