Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2016-01-04

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Jana Wawrzaka s. Bolesława i Pana Zbigniewa Struzika s. Henryka i Kazimiery - osób, których miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych. Po okresie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia i opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie zawiadomienie to uważa się za skuteczne.

2016-01-05

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Heleny Sobczak, - osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2016-01-07

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Uproszczonego planu urządzenia lasu wsi Chotów gmina Krasocin, pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie na okres 01.01.2016 – 31.12.2025.

2016-01-07

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Uproszczonego planu urządzenia lasu wsi Sułków gmina Krasocin, pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie na okres 01.01.2016 – 31.12.2025

2016-01-07

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Uproszczonego planu urządzenia lasu wsi Świdno gmina Krasocin, pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie na okres 01.01.2016 – 31.12.2025


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-17 15:17:4, zmian dokonał(a): Bożena Gładyś

WCAG 2.0 (Level AA)