Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2015-12-01

Ogłoszenie Starosty Włoszczowskiego

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie Powiatu Włoszczowskiego w okresie od 1 stycznia 2017 roku

2015-12-03

Decyzje Starosty Włoszczowskiego w sprawie o ustalenie odszkodowania

Decyzje w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Powiat Włoszczowski prawa własności nieruchomości położonych w obrębie Mieczyn, gm. Krasocin.

2015-12-03

Uchwała Nr XIII/76/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. - o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (na 2016r.)".
2015-12-09

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert

na realizację w 2016 r. zadania publicznego Powiatu Włoszczowskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-02-15 13:34:20, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)