Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2018-05-16

Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2018-05-21

OGŁOSZENIE STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO w sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Ciemiętniki

Na podstawie art. 8c ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o Zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 703) informuję wszystkie osoby korzystające z gruntów położonych na terenie wsi Ciemiętniki gm. Kluczewsko, obejmujące działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami: 78, 156, 272 stanowiące Wspólnotę Gruntową wsi Ciemiętniki o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej.

2018-05-21

OGŁOSZENIE STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO w sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Dąbie

Na podstawie art. 8c ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o Zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 703) informuję wszystkie osoby korzystające z gruntów położonych na terenie wsi Dąbie gm. Secemin, obejmujące działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami: 176, 184, 34/19,85/6, 85/7, 235, 236 stanowiące Wspólnotę Gruntową wsi Dąbie o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej.

2018-05-21

OGŁOSZENIE STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO w sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Kuczków

Na podstawie art. 8c ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o Zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 703) informuję wszystkie osoby korzystające z gruntów położonych na terenie wsi Kuczków gm. Secemin, obejmujące działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami: 3.18, 3.91, 3.122 stanowiące Wspólnotę Gruntową wsi Kuczków o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej.

2018-05-21

OGŁOSZENIE STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO w sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Wola Wolica

Na podstawie art. 8c ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o Zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 703) informuję wszystkie osoby korzystające z gruntów położonych na terenie wsi Wola Wolica gm. Secemin, obejmujące działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami: 181, 190, 191, 215, 218, 329, 332, 333, 334, 362, 366/1, 366/2, 367, 368/1, 368/2, 372, 374, 375, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 507, 508, 516/2, 517/4, 517/9, 18/9, 518/10, 518/11, 519/2, 710, 841 stanowiące Wspólnotę Gruntową wsi Wola Wolica o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej.

2018-05-28

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego...

2018-05-28

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Leszka Pawła Oksińskiego s. Adolfa i Heleny, Pani Jolanty Ernestowicz c. Adolfa i Heleny, Pani Barbary Pawelec c. Piotra i Józefy -  dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 675, 676, 677  położonych w obrębie ewidencyjnym Kurzelów, gm. Włoszczowa z działkami  sąsiadującymi z ww. działkami.

2018-05-28

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Katarzyny Granek c. Jana oraz do nieustalonych właścicieli działki nr 96 położonej w Tarnawej Górze, gm. Moskorzew -  dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 97 położonej w obrębie ewidencyjnym Tarnawa Góra, gm. Moskorzew z działkami sąsiadującymi z ww. działką.

2018-06-05

Ogłoszenie o konkursie

ZARZĄDU POWIATU  WŁOSZCZOWSKIEGO ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie.

2018-06-06

Zapytanie ofertowe na wykonanie oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego w obiekcie internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego w obiekcie internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 we Włoszczowie

2018-06-06

Zapytanie ofertowe na wykonanie wyposażenia obiektu internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 we Włoszczowie ul. Wiśniowa 23 w przeciwpożarowy wyłącznik prądu i tablicy głównej rozdzielczej

Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wyposażenia obiektu internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 we Włoszczowie ul. Wiśniowa 23 w przeciwpożarowy wyłącznik prądu i tablicy głównej rozdzielczej (nowe przyłącze, nowy układ pomiarowy). (art. 69-73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych tekst jednolity DZ.U. Z 2015r. poz.2164).


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-24 08:09:39, zmian dokonał(a): tszrek

WCAG 2.0 (Level AA)