Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2015-11-10

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Wioletty Anny Bladziak, Pani Krystyny Maszczyńskiej, Pana Zdzisława Stolarskiego, Pana Henryka Sękowskiego, Pani Bronisławy Musiał, Pana Jana Cisowskiego, Pana Floriana Skiba, Pani Władysławy Cisowskiej, Pana Stanisława Nowaka, Pani Apolonii Bator, Pana Łukasza Tomasza Gruszczyńskiego, Pani Józefy Kaczmarskiej, Pani Katarzyny Tobojka, Pana Stanisława Wnuczek, Pana Józefa Dziedzic, Pana Józefa Dominik, Pana Władysława Bugajny, Pani Józefy Błaszczyk, Pani Władysławy Skiba, Pana Stanisława Gradońskiego, Pani Bronisławy Kusa, Pana Mariana Cisowskiego, Pani Adeli Wnuczek, - osób, których miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych. Po okresie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia i opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie zawiadomienie to uważa się za skuteczne.
2015-11-10

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Grażyny Świercz, Pani Marianny Dziedzic, Pani Bronisławy Konik, Pana Macieja Kamila Sitek, Pana Bartłomieja Grzegorza Sitek, Pani Aleksandry Hilaszek, Pani Krystyny Dziembor, Pana Piotra Hilaszek, Pana Józefa Szałańskiego, Pana Jerzego Michała Dziedzica, Pani Stefanii Harazińskiej, Pani Heleny Niewiadomskiej, Pani Grażyny Mrożek, Pana Wojciecha Mariana Kusa, Pani Janiny Szałańskiej, Pana Józefa Koza, Pana Zdzisława Konik, Pana Mariana Jana Bugajny, Pana Józefa Dziedzica, Pana Jana Krzyszkowskiego, Pana Mikołaja Adama Bałdys - osób, których miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych. Po okresie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia i opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie zawiadomienie to uważa się za skuteczne.

2015-11-16

ZAWIADOMIENIE - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Stanisław Eliasz s. Franciszka - osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych. Po okresie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia i opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie zawiadomienie to uważa się za skuteczne.

2015-11-16

Z A W I A D O M I E N I E - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Jerzego Wytrycha, Pana Wacława Winczakiewicza, Pani Marianny Winczakiewicz, Pani Ewy Winczakiewicz, Pana Stanisława Skoczek, Pani Józefy Skoczek, Pana Józefa Lipniak, Pani Feliksy Lipniak, Pani Janiny Kudłata, Pani Władysławy Bugajna- osób, których miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych. Po okresie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia i opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie zawiadomienie to uważa się za skuteczne.

2015-11-16

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Wandy Winiszewskiej, Pana Mariana Piątkowskiego, Pana Stanisława Kryczka - osób, których miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych. Po okresie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia i opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie zawiadomienie to uważa się za skuteczne.

2015-11-17

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Leokadii Florczyk, Pani Michaliny Sufin c. Władysława, Pana Józefa Walczaka s. Stanisława, Pani Barbary Hajdas, Pana Władysława Stępniaka s. Władysława, Pana Kazimierza Florczyka - osób, których miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych. Po okresie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia i opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie zawiadomienie to uważa się za skuteczne.

2015-11-17

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Tadeusza Grabowskiego, Pani Danuty Grabowskiej, Pani Iwony Grabowskiej, Pani Małgorzaty Grabowskiej, Pana Stanisława Muchalskiego, Pana Mieczysława Jędrasa i Pani Lili Ligorowskiej- osób, których miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych. Po okresie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia i opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie zawiadomienie to uważa się za skuteczne.

2015-11-19

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Beaty Leszek c. Jana i Grażyny - osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2015-11-19

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Władysława Ostrowskiego s. Stanisława i Pana Tadeusza Jadczyka - osób, których miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2015-11-24

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Bolesława Pasoń, Pani Danuty Krawczyk c. Stanisława i Alfredy, Pana Alfreda Dziembor, Pana Stanisława Powązki s. Stanisława, Pani Anny Wawrzak - osób, których miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2015-12-01

Ogłoszenie Starosty Włoszczowskiego

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie Powiatu Włoszczowskiego w okresie od 1 stycznia 2017 roku


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-24 13:22:36, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)