Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2014-06-02

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w związku z opracowaniem mapy do zasiedzenia nieruchomości

Zawiadomienie skierowane do Pana Władysława Staniek osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.
2014-06-02

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w związku z opracowaniem mapy do zasiedzenia nieruchomości

Zawiadomienie skierowane do Pana Stefana Staniek osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.
2014-06-05

Z A W I A D O M I E N I E - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

skierowane do spadkobierców po Józefie Janus – osób, których miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2014-06-26

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Bronisława Jamrożek – zam. Jeżowiec Nr 25.

2014-07-09

Z A W I A D O M I E N I E - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Bronisławy Kusa ––  c. Stanisława - osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.
2014-07-16

Z A W I A D O M I E N I E - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Marii Bakalarz, Pana Wawrzyńca Bąka i Pana Wawrzyńca Chudego - osób, których miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2014-07-17

KOMUNIKAT

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 897) zmianie ulegają dotychczasowe zasady uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w ramach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-11-09 13:24:18, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)