Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2015-03-19

Ogłoszenie

Konsultacje społeczne projektu dokumentu: „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Włoszczowskim na lata 2015-2017”

2015-04-07

Z A W I A D O M I E N I E - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Jana Stępniewskiego i Pana Feliksa Bańcera - osób, których miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2015-04-17

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Włoszczowskim na lata 2015-2017” przeprowadzone zostały od dnia 27 marca 2015r. do 10 kwietnia 2015r.

2015-05-18

Z A W I A D O M I E N I E - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Ryszarda Emiliana Świerczyńskiego - osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2015-06-10

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Mieczysława Sufin, Pani Danieli Sufin i Pani Bronisławy Czyżowskiej - osób, których miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych. Po okresie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia i opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie zawiadomienie to uważa się za skuteczne.

2015-06-11

Zawiadomienie Starosty Włoszczowskiego

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Rady Konsultacyjnej ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
2015-07-01

Spotkanie informacyjne

Powiat Włoszczowski informuje, że w dniu 09 lipca 2015r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące "Układu obwodnicowego miasta Włoszczowa". W trakcie spotkania zostaną omówione warianty przebiegu obwodnicy w aspekcie ekonomicznym, technicznym, społecznym i środowiskowym.

2015-07-10

ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego

Starosta Włoszczowski zawiadamia, że w lokalu Starostwa Powiatowego we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, ( pokój nr 202, piętro I ) w terminie od 31.08.2015r. – 18.09.2015r. w godzinach od 8.00 do 15.00 , w dni robocze zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego, opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzupełnienia baz danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków oraz aktualizacji istniejących danych ewidencyjnych dotyczących pola powierzchni i konturów użytków gruntowych oraz klas bonitacyjnych w zakresie użytków zabudowanych w obszarze obrębów ewidencyjnych : Brzeście, Ciemiętniki, Jakubowice, Januszewice, Kluczewsko, Komorniki, Komparzów, Miedziana Góra, Nowiny, Pilczyca, Rzewuszyce, Stanowiska, Zabrodzie, Zalesie gm. Kluczewsko.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-24 13:22:36, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)