Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2014-09-29

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Antoniego Zająca - osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2014-10-02

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Stanisławy Stępień, Pana Konstantego Stępień, Pani Bronisławy Wardzyk, Pana Stanisława Kurzak, Pana Ludwika Deryń, Pani Józefy Wardzyk - osób, których miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2014-10-02

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Stanisława Gil, Pani Janiny Oracz, Pani Bronisławy Wardzyk, Pana Mariana Wardzyk, Pana Bolesława Pawlika, Pana Stanisława Jędras, Pani Danuty Zasuń - osób, których miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2014-10-15

Z A W I A D O M I E N I E - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Mariana Gawron, Pana Kazimierza Żesławskiego, Pani Mieczysławy Leśniak, Pana Józefa Machnika, Pana Bolesława Barana, Pana Władysława Adamczyka, Pani Kazimiery Adamczyk i Pana Jakuba Żesławskiego - osób, których miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2014-10-30

OGŁOSZENIE

Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie
ul. Koniecpolska 20
poszukuje spadkobierców zmarłej mieszkanki:
PANI
JANINY ROBAK
ur. 15.12.1929r. w Sułkowie
c. Stanisława i Marianny z domu Pierzchnica
Zm. 01.03.2005r. we Włoszczowie
2014-10-30

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
Dom Pomocy Społecznej
we Włoszczowie
ul. Koniecpolska 20
poszukuje spadkobierców zmarłej mieszkanki:
PANI
KRYSTYNY DZIĘCIOŁ
Ur. 18.01.1936r. w Zuzowie
c. Andrzeja i Zofii z domu Skwarek
Zm. 11.12.2010r. we Wloszczowie
2014-11-07

Z A W I A D O M I E N I E - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Antoniny Zarembskiej - osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2014-11-07

Informacja Nr GKN.6620.1.46.2014

w sprawie operatu opisowo - kartograficznego opracowanego dla obrębu ewidencyjnego Secemin położonego w gminie Secemin, powiatu włoszczowskiego.

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-20 08:07:01, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)