Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2014-04-18

Obwieszczenie Starosty

 
2014-04-18

Obwieszczenie Starosty

 
2014-04-30

Uchwała Nr 37/14 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 22 kwietnia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z realizacji Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (za 2013 r.)"

2014-05-05

Uchwała Nr 45/14 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego uchwałą Nr 32/14
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 marca 2014 r. - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych Powiatu Włoszczowskiego zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2014-06-02

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w związku z opracowaniem mapy do zasiedzenia nieruchomości

Zawiadomienie skierowane do Pana Władysława Staniek osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.
2014-06-02

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w związku z opracowaniem mapy do zasiedzenia nieruchomości

Zawiadomienie skierowane do Pana Stefana Staniek osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-16 10:25:26, zmian dokonał(a): Krzysztof Rusek

WCAG 2.0 (Level AA)