Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2017-08-01

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Michała Miłaszewskiego i Pani Lucyny Miłaszewskiej  dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 1154 położonej w miejscowości Marchocice gm.Secemin.

2017-08-02

Pisemny Przetarg ofertowy na sprzedaż sprzętu rolniczego

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40 , 29-100 Włoszczowa ogłasza w dniu 26.07.2017r. przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż sprzętu rolniczego.

2017-08-03

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Mariusza Wywiał i Pani Renaty Wywiał  dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 619 położonej w miejscowości Psary Kolonia gm.Secemin.

2017-08-03

Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty we Włoszczowie ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektor ds. księgowości w Powiatowym Centrum Oświaty we Włoszczowie

Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty we Włoszczowie ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektor ds. księgowości w Powiatowym Centrum Oświaty we Włoszczowie

2017-08-04

Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) ogłasza V przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego, położonych we Włoszczowie w obrębie ewidencyjnym 06.

2017-08-04

Zawiadomienie

 

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania w sprawie uchylenia  w części ostatecznej decyzji

       Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamia, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie uchylenia ostatecznej decyzji znak: GKN.IV.6821.1.26.2016 z dnia 27.09.2016r, w części dotyczącej uznania działek oznaczonych w ewidencji gruntów numer: 78 o pow. 0,10 ha, 86 o pow. 0,18 ha, 157 o pow. 0,24 ha położonych we wsi Chebdzie gm. Moskorzew za „mienie gminne”.

2017-08-08

Ogłoszenie

ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włoszczowie.

2017-08-10

Decyzja Krasocin mienie gromadzkie

D E C Y Z J A

uznająca działkę gruntu położoną we wsi Krasocin gm. Krasocin oznaczoną    w ewidencji gruntów jako działka nr: 991 o pow. 0, 98 ha, za mienie gromadzkie.

2017-08-23

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do Pana Eugeniusza Biały, Pana Stanisława Biały i Pani Danuty Biały  dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 569/1 położonej w miejscowości Żelisławice gm.Secemin.

2017-08-24

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Marii Chojnackiej i Pani Anny Parzniewskiej dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek 91 i 101 położonych w miejscowości Kwilina gm.Radków.

2017-08-25

Informacja o wyniku naboru w Powiatowym Centrum Oświaty we Włoszczowie inspektor ds. księgowości

Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektor ds. księgowości w Powiatowym Centrum Oświaty we Włoszczowie

2017-08-31

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do Pana Stefana Kaczmarka i Pani Anieli Kaczmarek  dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 1123 położonej w miejscowości Konieczno gm.Włoszczowa.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-23 14:46:0, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)