Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2006-05-11

Informacja Starosty Włoszczowskiego

            Starosta Włoszczowski, działając na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001 r. -  Prawo  ochrony środowiska  (Dz. U. Nr 62, poz. 627 
z   późn.   zm.),      podaje      do       publicznej       wiadomości       informację     o zamieszczeniu  w publicznie dostępnym  wykazie  danych  o  środowisku i jego  ochronie,  znajdującym   się   w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska   Starostwa   Powiatowego   we  Włoszczowie,  ul.  Wiśniowa  10  (pokój nr 315,   tel. 041/3944975), danych o wniosku  Okręgowej Spółdzielni  Mleczarskiej  we  Włoszczowie, pow. włoszczowski,  woj. świętokrzyskie w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich o zdolności przetwarzania ponad 200 ton mleka na dobę  w  zakresie   emisji   zanieczyszczeń  do   powietrza, wytwarzania   i odzysku odpadów oraz  wprowadzanie ścieków do ziemi.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią wniosku w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska tut. Starostwa (adres jw.), w godzinach pracy urzędu (7.30 – 15.30) oraz  składać  wnioski  i  uwagi  w powyższej  sprawie  w terminie 21 dni licząc od dnia podania informacji do publicznej wiadomości.

 

 

                              Starosta Włoszczowski

                              /-/ Zbigniew Krzysiek

 

 

2007-05-15

Ogłoszenie o konkursach na stanowiska dyrektorów

    

1) Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego  we Włoszczowie, ul. Koniecpolska 40,

2) Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 23.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-03-19 08:47:56, zmian dokonał(a): Anna Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)