Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2010-05-24

Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach

w sprawie usuwania skutków powodzi w obiektach budowlanych
2010-05-26

Komunikat Świętokrzyskiego Wojewózkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach

w sprawie ogólnych zasad postępowania z obiektami, które uległy zalaniu
2010-05-26

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

dotyczy pozwolenia na przebudowę ul. Sobieskiego we Włoszczowie
2010-06-01

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

dotyczy pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Stanowiskach
2010-06-21

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

dotyczy pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w sołectwie Jeżowice
2010-07-01

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

dotyczy pozwolenia na przebudowę ulicy Sobieskiego we Włoszczowie
2010-07-22

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

dotyczy wniosku pozwolenia na budowę instalacji do przerobu surowca tartacznego
2010-08-02

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

dot. pozwolenia na kanalizację w Stanowiskach

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-07-23 14:38:44, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)