Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2015-11-17
Ikona statystyk

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Tadeusza Grabowskiego, Pani Danuty Grabowskiej, Pani Iwony Grabowskiej, Pani Małgorzaty Grabowskiej, Pana Stanisława Muchalskiego, Pana Mieczysława Jędrasa i Pani Lili Ligorowskiej- osób, których miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych. Po okresie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia i opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie zawiadomienie to uważa się za skuteczne.

 

 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-13 15:42:0, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)