Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2017-04-07
Ikona statystyk

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uchylenia w części ostatecznej decyzji

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U.2016.23 t.j.) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r.  o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamia, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie uchylenia ostatecznej decyzji znak: GKN.IV.6821.1.4.2016 z dnia 26.07.2016r, w części dotyczącej uznania działki oznaczonej w ewidencji gruntów numer 136 o pow. 0,44 ha, położonej we wsi Lubachowy gm. Moskorzew za „mienie gminne”.

 

 

 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-23 13:19:2, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)