Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2017-05-19
Ikona statystyk

D E C Y Z J A

o uznaniu działek gruntu położonych we wsi Jadwigów gm. Moskorzew oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 257 o pow. 0,59 ha, 258 o pow. 0,59 ha, 260 o pow. 0,42 ha, 262/2 o pow. 0,0532 ha, 263 o pow. 0,18 ha, 266 o pow. 0,04 ha, 267 o pow. 0,11 ha, 268 o pow. 0,03 ha  z a  m i e n i e   gromadzkie.

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Marcin Chamera
Data utworzenia informacji:
2017-05-19
Data publikacji:
2017-05-19
Data ostatniej zmiany:
2017-05-19
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-24 14:35:2, zmian dokonał(a): Krzysztof Rusek

WCAG 2.0 (Level AA)