Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2017-05-19
Ikona statystyk

Decyzja

o uchyleniu decyzji Starosty Włoszczowskiego znak: GKN.IV.6821.1.12.2016 z dnia 26.07.2016r, orzekającej o uznaniu działek oznaczonych w ewidencji gruntów numer: 93 o pow. 0,88 ha, 149 o pow. 0,19 ha, 250 o pow. 0,39 ha, 257 o pow. 0,32 ha, 297 o pow. 0,17 ha, 283 o pow. 0,72 ha, 342 o pow. 0,30 ha, 353 o pow. 0,79 ha, 372 o pow. 0,78 ha, 444 o pow. 0,29 ha, 445 o pow. 0,11 ha, 456 o pow. 0,17 ha, 501 o pow. 0,24 ha, 518 o pow. 0,13 ha, 520 o pow. 0,05 ha, 571 o pow. 0,08 ha, 573 o pow. 0,80 ha, 574 o pow. 0,33 ha, 626 o  pow. 1,53 ha  położonych we wsi Moskorzew gm. Moskorzew w części dotyczącej uznania za mienie gminne działek:  250 o pow. 0,39 ha, 283 o pow. 0,72 ha, 297 o pow.0,17ha, 444 o pow. 0,29 ha, 445 o pow. 0,11 ha, 456 o pow. 0,17 ha, 518 o pow. 0, 13 ha, 520 o pow. 0, 05 ha, 571 o pow. 0, 08 ha, 501 o pow. 0, 24 ha.

 

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Marcin Chamera
Data utworzenia informacji:
 
Data publikacji:
2017-05-19
Data ostatniej zmiany:
2017-05-19
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-12 11:23:, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)