Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2017-05-19
Ikona statystyk

Decyzja

o uchyleniu decyzji Starosty Włoszczowskiego znak: GKN.IV.6821.1.1.2016 z dnia 26.07.2016r, orzekającej o uznaniu działek oznaczonych w ewidencji gruntów numer: 2 o pow. 0,13 ha, 79 o pow. 1,24 ha, 89 o pow. 0,84 ha, 94 o pow. 0,20 ha, 111 o pow. 0,27 ha, 131 o pow. 0,05 ha, 132 o pow. 0,08 ha, 151 o pow. 0,36 ha, 196 o pow. 0,96 ha, 198 o pow. 0,58 ha, 199 o pow. 0,57 ha, 417 o pow. 0,06 ha, 445 o pow. 0,38 ha, 472 o pow. 0,03 ha, 489 o pow. 0,60 ha, 569 o pow. 0,59 ha, 578 o pow. 0,64 ha, 612 o pow. 1,40 ha, 675 o pow. 0,15 ha, 732 o pow. 0,46 ha, 739 o pow. 0,24 ha, 754 o pow. 0,08 ha, 766 o pow. 0,58 ha, 821 o pow. 0,39 ha, 880 o pow. 0,09 ha, 1025 o pow. 0,05 ha, 1026 o pow. 0,10 ha, 1052 o pow. 0,11 ha, 1249 o pow. 0,34 ha, 1250 o pow. 0,62 ha  położonych we wsi Tarnawa Góra gm. Moskorzew w części dotyczącej uznania za mienie gminne działki 1249 o pow. 0,34 ha.

 

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Marcin Chamera
Data utworzenia informacji:
 
Data publikacji:
2017-05-19
Data ostatniej zmiany:
2017-05-19
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-19 14:27:27, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)