Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2017-06-05
Ikona statystyk

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j.) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Nowy Dwór gm. Krasocin, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: 102/4  o pow. 0,61 ha i 229/1 o pow. 0,29 ha; obrębie Ludynia gm. Krasocin oznaczonej jako działka nr 6 o pow. 0,51 ha; obrębie Ostrów gm. Krasocin oznaczonych jako działki o nr: 263/3 o pow. 0,0212 ha, 299/1 o pow. 0,0012 ha, 504 o pow. 0,30 ha, 338/2 o pow. 0,06 ha, 400/1 o pow. 0,25 ha, 543/1 o pow. 0,09 ha; obrębie Borowiec gm. Krasocin oznaczonej jako działka nr 32 o pow. 0,10 ha,  stanowią  mienie gromadzkie.

 

 

 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-19 14:27:27, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)