Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2017-06-22
Ikona statystyk

Obwieszczenie

na wniosek Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia komunalnego miasta Włoszczowa, ujmującego górnokredowy poziom wodonośny przy pomocy studni wierconych SW I, SW II, nr 1 i d. AGDOM, zlokalizowanych na terenie Włoszczowy.

 

 

 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-19 14:27:27, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)