Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2017-06-26
Ikona statystyk

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Secemin gm. Secemin, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 807/6 o pow. 0,0743 ha, 1109/2 o pow. 0,22 ha, 1270 o pow. 0,05 ha, 1391 o pow. 0,25 ha, 1949/2 o pow. 0,52 ha, 1962 o pow. 1,22 ha, 1963 o pow. 0,56 ha, 1964 o pow. 0,22 ha, 1996/2 o pow. 0,74 ha, 2011/2 o pow. 1,11 ha, 2033 o pow. 0,13 ha, 2039/7   o pow. 0,4180 ha, 2050 o pow. 1,28 ha, 2379 o pow. 3,24 ha, 2496 o pow. 0,30 ha, 2588  o pow. 0,42 ha, 2589 o pow. 0,44 ha, 2647 o pow. 0,08 ha, 2648 o pow. 1,25 ha, 2696 o pow. 0,20 ha, 2698 o pow. 0,19 ha, 2816 o pow. 0,0160 ha, 2865 o pow. 0,0092 ha, 2873 o pow. 0,10 ha stanowią  mienie gromadzkie.

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Blanka Suliga
Data utworzenia informacji:
2017-06-26
Data publikacji:
2017-06-26
Data ostatniej zmiany:
2017-06-27
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-12 11:23:, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)