Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2017-08-04
Ikona statystyk

Zawiadomienie

 

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania w sprawie uchylenia  w części ostatecznej decyzji

       Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamia, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie uchylenia ostatecznej decyzji znak: GKN.IV.6821.1.26.2016 z dnia 27.09.2016r, w części dotyczącej uznania działek oznaczonych w ewidencji gruntów numer: 78 o pow. 0,10 ha, 86 o pow. 0,18 ha, 157 o pow. 0,24 ha położonych we wsi Chebdzie gm. Moskorzew za „mienie gminne”.

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Blanka Suliga
Data utworzenia informacji:
2017-08-04
Data publikacji:
2017-08-04
Data ostatniej zmiany:
2017-08-04
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-23 13:19:2, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)