Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2017-09-04
Ikona statystyk

Decyzja - uznanie za mienie gromadzkie Czaryż                                                                     Decyzja
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po przeprowadzeniu wszczętego  z urzędu postępowania administracyjnego
                                                                     orzekam:
uznać działki gruntu położone we wsi Czaryż gm. Secemin oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: 471 o pow. 0, 21 ha, 642 o pow. 0, 02 ha, 867 o pow. 1, 04 ha za mienie gromadzkie.

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Blanka Suliga
Data utworzenia informacji:
2017-09-04
Data publikacji:
2017-09-04
Data ostatniej zmiany:
2017-09-04
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-12 11:23:, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)