Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2017-10-05
Ikona statystyk

Decyzja Starosty Włoszczowskiego

                                                      

                                                                D E C Y Z J A
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po przeprowadzeniu wszczętego  z urzędu postępowania administracyjnego

                                                           o r z e k a m :

uznać za mienie gromadzkie nieruchomości:

- położone w obrębie ewidencyjnym Nowy Dwór Gmina Krasocin, oznaczone numerami działek ewidencyjnych: 102/4, 229/1,

- położoną w obrębie ewidencyjnym Ludynia gm. Krasocin, oznaczoną numerem działki  ewidencyjnej 6,

- położone w obrębie ewidencyjnym Ostrów gm. Krasocin, oznaczone numerami działek ewidencyjnych: 263/3, 299/1, 504, 338/2, 400/1, 543/1,  

- położoną w obrębie ewidencyjnym Borowiec gm. Krasocin, oznaczoną numerem działki ewidencyjnej 32.

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Blanka Suliga
Data utworzenia informacji:
2017-10-05
Data publikacji:
2017-10-05
Data ostatniej zmiany:
2017-10-05
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-19 14:27:27, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)