Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2018-01-31
Ikona statystyk

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA

Obowiązek opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa

 

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie przypomina o obowiązku dokonywania opłat rocznych  z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa. Jednocześnie wskazuję, że termin uiszczania ww. opłat upływa z dniem 31 marca 2018 r. w kwocie określonej        w Decyzji.

Ponadto informuje, że w związku z nowelizacją Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami, zmianie uległ termin składania wniosków  o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej, za użytkowanie wieczyste nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

            Wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć  w terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona.

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Blanka Suliga
Data utworzenia informacji:
2018-01-31
Data publikacji:
2018-01-31
Data ostatniej zmiany:
2018-01-31
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-20 08:07:01, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)