Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2018-02-16
Ikona statystyk

Decyzja GKN.6821.1.21.2017.BS

Decyzja

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego

    o r z e k a m :

uznać działki gruntu położone we wsi Krzepin gm. Secemin oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 39 o pow. 1,94 ha, 348 o pow. 2,12 ha, 469 o pow. 0,06 ha, 689 o pow. 9,91 ha, 690 o pow. 12,66 ha, 703 o pow. 0,82 ha, 800 o pow. 0,87 ha, 909 o pow. 0,80 ha, 81/1 o pow. 1,64 ha, 81/3   o pow. 0,61 ha, 86 o pow. 0,09 ha, 97 o pow. 1,16 ha, 169 o pow. 0,47 ha, 170 o pow. 0,40 ha, 190  o pow. 0,22 ha, 191 o pow. 0,41 ha, 194 o pow. 0,71 ha, 195 o pow. 0,62 ha, 1.347 o pow. 0,08 ha, 349 o pow. 0,56 ha, 390 o pow. 0,45 ha, 468 o pow. 0,56 ha, 617 o pow. 0,09 ha, 704 o pow. 0,06 ha, 717 o pow. 1,39 ha, 761 o pow. 0,10 ha, 763 o pow. 0,84 ha, 767 o pow. 0,11 ha, 801 o pow. 0,29 ha, 869 o pow. 0,16 ha, 918 o pow. 0,01 ha,  za mienie gromadzkie.

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Blanka Suliga
Data utworzenia informacji:
2018-02-16
Data publikacji:
2018-02-16
Data ostatniej zmiany:
2018-02-16
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-18 09:02:3, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)