Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2018-02-16
Ikona statystyk

Zawiadomienie GKN.6821.1.17.2017.BS

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 9 i art. 10  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) Starosta Włoszczowski informuje, iż  w dniu 08.02.2018r. wpłynęło do tut. organu pismo Wójta Gminy Secemin, którym Wójt Gminy wycofał wniosek dot. uznania za mienie gromadzkie nieruchomości w części, dot. działek położonych w obrębie Bichniów gm. Secemin, oznaczonych  w ewidencji  gruntów jako działki nr 430 o pow. 1,27 ha, 515 o pow. 1,38 ha, 538 o pow. 0,61 ha, 232 o pow. 1,27 ha, 240 o pow. 1,38 ha.

Jednocześnie informuję, że w ciągu 14 dni od podania do wiadomości niniejszego zawiadomienia, zainteresowani mogą zapoznać się ( w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, pokój 204, w godzinach 7:30 – 15:30) z aktami sprawy  i zebranym materiałem dowodowym, o który zostanie podjęta decyzja w części dot. uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Bichniów gm. Secemin, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 56 o pow. 0,14 ha, 75 o pow. 0,31 ha, 163  o pow. 1,14 ha, 256 o pow.0,27 ha, 257 o pow. 0,35 ha, 268 o pow. 1,29 ha, 269 o pow. 0,05 ha, 276 o pow. 0,08 ha, 285 o pow. 0,03 ha, 300 o pow. 0,27 ha, 500 o pow. 0,15 ha, 501  o pow. 0,12 ha, 502 o pow. 0,19 ha, 517 o pow. 0,86 ha, 518 o pow. 0,22 ha, 543 o pow. 0,31 ha, 609 o pow. 0,17 ha, 633 o pow. 0,12 ha, 642 o pow. 0,12 ha, 659 o pow. 0,64 ha, 848 o pow. 0,14 ha, 896 o pow. 0,49 ha, 968 o pow. 0,10 ha, 1012 o pow. 1,02 ha, 1013 o pow. 0,06 ha, 1145 o pow. 0,46 ha, 1146 o pow. 0,12 ha

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Blanka Suliga
Data utworzenia informacji:
2018-02-16
Data publikacji:
2018-02-16
Data ostatniej zmiany:
2018-02-16
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-20 08:07:01, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)